Informasjon om nabotomten

Naboinformasjon 27.05.21

Glassrekkverk til balkonger på bygg B1 er snart ferdig montert, og bygg B2 påbegynnes fortløpende.

Les mer

Naboinformasjon 07.04.21

Alle balkonger er nå montert, og glassrekkverk monteres fortløpende. Fasade med panel på bygg B1 er godt over halvveis ferdigmontert.

Les mer

Naboinformasjon 20.10.20

Bygg B1 – Bygget er nå lukket med yttervegger og vinduer. Innvendige arbeider er godt i gang og bemanning på plassen tar seg opp.

Les mer

Naboinformasjon 04.08.20

Bygg B1 – Arbeider på tak anslås ferdigstilt uke 34. Da har vi tett tak, og vil jobbe videre med å få tett bygg nedover.

Les mer

Naboinformasjon 08.06.20

Vi legger siste dekke på bygg B1 denne uken. Videre arbeider vi for å få tett tak mot sommerferien.

Les mer

Naboinformasjon 05.05.20

Vi legger ferdig dekke i 5 etg i bygg B1 denne uken. Montasje av trapper har påbegynt og vil foregå fortløpende. Arbeidsoppgavene fortsetter som tidligere.

Les mer

Naboinformasjon 15.04.20

Vi har nå kommet opp til 3 etg med betongarbeider i bygg 1, og vi starter opp med bygg 2 omgående.
Her skal det utføres noe grunnarbeider før vi starter med fundamentering til bygget.

Les mer

Nabovarsel – Lørdagsarbeid 29.02, 07.03 og 14.03.2020

Vi vil se oss nødt til å ha lørdagsarbeid i tre uker fremover på plassen (29.02, 07.03, 14.03.2020). Det vil være 4 personer som skal arbeide med armering.

Les mer

Nabovarsel – Lørdagsarbeid 22.02.20

Vi vil førstkommende lørdag (22.02.2020) se oss nødt til å ha arbeid på plassen. Det vil være 4
personer som skal arbeide med armering.

Les mer 

Naboinformasjon 17.02.2020

Kjelleren i bygg 1 begynner nå å ta form, samtidig som vi får fylt igjen til bygget. Vi ser for oss å være
oppe av bakken til uke 12, og fortsetter da med etasjer over grunn.

Les mer

Naboinformasjon 22.01.2020

Bunnplate er nå ferdig støpt og vi er godt i gang med vegger. I morgen, torsdag 23.01 starter vi å legge første del av dekke over kjeller. Halve kjelleretasjen blir montert i løpet av torsdag og fredag.

Les mer

Nabobvarsel – lørdagsarbeid 11.01.19

Vi vil førstkommende lørdag (11.01.2020) se oss nødt til å ha arbeid på plassen. Det vil være 4
personer som skal arbeide med armering.

Les mer

Naboinformasjon 03.01.2020

Vi er nå i gang igjen etter juleferien, og de neste ukene vil bestå av følgende aktivitet på byggeplassen.

Les mer

Naboinformasjon 06.12.2019

Fra og med onsdag, 04.12.2019, overtar BundeBygg AS byggeplassen som totalentreprenør. Som en
del av vår tilstedeværelse og gjennomføring av byggeprosjektet, ønsker vi å orientere våre naboer
om planer og hendelser i prosjektet.

Les mer

Nabovarsel for uke 47 og 48 

Vi er nå i gang med sluttfasen for Øst-Riv og grunnarbeider fasens del av prosjektet og overlater til de som skal føre opp bygget ila 2 uker.

Les mer

Info fra byggeleder vedrørende nabotomten 09.10.19

Vi er nå i gang med en større sammenhengende prosess der vi gjør det samme i ca 3 til 4 ukers tid. Sender derfor en generell varsel.

Les mer

Info fra byggeleder vedrørende nabotomten 16.09.19

Vi er nå godt i gang med spuntings arbeidet og har startet på utlasting av tomten. Spuntings arbeidet og boringen som vi ser på som sterkt støyende vil fortsatt foregå i ca 2 uker fra kl 16:00 til 21:00.

Les mer

Info fra byggeleder vedrørende nabotomten

Vi viser til epost av 1.7.19. Det er blitt forsinkelser i arbeidene og det søkes om forlengelse av støydispensasjon til midten av november 2019. Støynivå vil være lavt utenom noen korte tidsperioder.

Les mer

Info fra styreleder vedrørende nabotomten

Det er slik at bygging på en nabotomt kan man vanskelig motsette seg. Vi har forhandlet frem en avtale med utbygger på nabotomten som innebærer at utbygger må vise stor grad av imøtekommenhet i forhold til skolens behov.

Les mer

Info fra byggeleder vedrørende arbeid på nabotomten

Arbeidet med grøften for vann, avløp og el. er nå ferdig, og en er godt i gang med spuntingsarbeidet. Vannkanonen er parat tilfelle for å dempe støvet, og en vil til enhver tid ha vakter ved behov mot Thor Olsens gate og St.Sunniva.

Les mer

Informasjon om nabotomt 

På nabotomten mot øst, skal Fredensborg Bolig rive eiendommer og oppføre boligblokker. Prosjektet er godkjent av Oslo kommune.

Les mer