Informasjon om nabotomten

Info fra byggeleder vedrørende nabotomten 09.10.19

Vi er nå i gang med en større sammenhengende prosess der vi gjør det samme i ca 3 til 4 ukers tid. Sender derfor en generell varsel.

Les mer

Info fra byggeleder vedrørende nabotomten 16.09.19

Vi er nå godt i gang med spuntings arbeidet og har startet på utlasting av tomten. Spuntings arbeidet og boringen som vi ser på som sterkt støyende vil fortsatt foregå i ca 2 uker fra kl 16:00 til 21:00.

Les mer

Info fra byggeleder vedrørende nabotomten

Vi viser til epost av 1.7.19. Det er blitt forsinkelser i arbeidene og det søkes om forlengelse av støydispensasjon til midten av november 2019. Støynivå vil være lavt utenom noen korte tidsperioder.

Les mer

Info fra styreleder vedrørende nabotomten

Det er slik at bygging på en nabotomt kan man vanskelig motsette seg. Vi har forhandlet frem en avtale med utbygger på nabotomten som innebærer at utbygger må vise stor grad av imøtekommenhet i forhold til skolens behov.

Les mer

Info fra byggeleder vedrørende arbeid på nabotomten

Arbeidet med grøften for vann, avløp og el. er nå ferdig, og en er godt i gang med spuntingsarbeidet. Vannkanonen er parat tilfelle for å dempe støvet, og en vil til enhver tid ha vakter ved behov mot Thor Olsens gate og St.Sunniva.

Les mer

Informasjon om nabotomt 

På nabotomten mot øst, skal Fredensborg Bolig rive eiendommer og oppføre boligblokker. Prosjektet er godkjent av Oslo kommune.

Les mer