Formålsbestemmelse

St. Sunniva skole er en katolsk grunnskole for 1.-10. årstrinn. Skolen bygger på katolske verdier og katolsk tradisjon. I denne tradisjonen inngår Kirkens forpliktelse til å opprette skoler som støtte for foreldre og foresatte i deres ansvar for å gi sine barn trosopplæring og utdannelse. Den katolske kirke ser mennesket som en helhet der tro og liv er tett sammenvevd, og der den åndelige dimensjonen er avgjørende. Skolens oppdrag er derfor å bistå foreldre og foresatte med å utvikle og utdanne barna fysisk, intellektuelt, religiøst og sosialt. Med Kristus i sentrum for et skolemiljø preget av frihet og nestekjærlighet, vil skolens ansatte bidra til at elevene tilegner seg kompetanse, holdninger og verdier som gjør dem til harmoniske og ansvarlige medmennesker som aktivt bidrar til samfunnets felles gode.

Foreldre og foresatte som vil søke sine barn til St. Sunniva skole, anbefales å lese informasjonen som finnes på skolens nettside:

https://stsunniva.no/

https://stsunniva.no/om-skolen/skolens-visjon/

I dokumentet Læreplan for de katolske skolene i Norge – overordnet del gjøres det nærmere rede for skolens katolske identitet, verdier og grunnlagsdokumenter.