Ledige stillinger

Lærerstillinger skoleåret 2019/2020

St. Sunniva skole har ledige lærerstillinger for skoleåret 2019/2020. Stillingene er midlertidige med mulighet for forlengelse. Vi søker erfarne og dyktige lærere med godkjent faglig og pedagogisk kompetanse i de fagene det skal undervises i.

Stillingene innebærer:

 • Kontaktlæreransvar og undervisning på ungdomstrinnet i fagene norsk og naturfag.
 • Faglæreransvar på barnetrinnet i fagene norsk, engelsk, matematikk og naturfag.
 • Spesialpedagogiske oppgaver på småskoletrinnet.

Vi ønsker oss tydelige og faglig sterke klasseledere med naturlig autoritet i klasserommet. Du har høye ambisjoner på vegne av elevene, og er en selvstendig, strukturert, trygg, ansvarsbevisst og målrettet lærer. Du har godt humør, trives med barn og ungdom og har gode formidlingsevner.

Du må kunne samarbeide med ledelse og kollegaer, samt bidra til å skape et positivt og godt arbeidsmiljø. Du må være lojal mot skolens mål og verdier.

Erfaring som lærer og personlig egnethet blir tillagt avgjørende vekt. God muntlig og skriftlig framstillingsevne, samt god digital kompetanse er en forutsetning.

St. Sunniva skole legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Alle skolens ansatte må aktivt slutte opp om skolens verdigrunnlag slik det bl.a. fremkommer i den generelle del av læreplanen for de katolske skolene. Aktive katolikker oppfordres spesielt til å kontakte skolen for mulig stilling nå eller ved en senere anledning.

Vi tilbyr en arbeidsplass bygget på et solid fundament og lange tradisjoner. Du vil bli en del av et høyt faglig miljø med gode strukturer, en godt organisert skole, samt et positivt, raust, stabilt og samarbeidsvillig kollegium. Lønn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Attester og vitnemål må tas med til et eventuelt intervju. Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges.

Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor Helene Hatle på tlf. 23 29 25 29/48 00 73 54.

Søknad med CV sendes St. Sunniva skole, Akersveien 4, 0177 Oslo, eller på mail til rektor@stsunniva.no innen 7. april 2019.

Ledig stilling som spesialpedagog

Ved St. Sunniva skole har vi ledig en 100% stilling som spesialpedagog for skoleåret 2019/2020. Stillingen er midlertidige med mulighet for forlengelse. Stillingen innebærer arbeid med elever med spesielle behov på 1.-10. trinn. Du vil utføre spesialpedagogisk hjelp og ha ansvaret for elever med rett til spesialundervisning etter opplæringslovens § 5-1. Vi søker deg som har fagkompetanse og erfaring fra arbeid innenfor det spesialpedagogiske feltet. Søkere med erfaring fra arbeid med barn med sosiale og faglige utfordringer i skolen er en fordel. Du vil samarbeide i et pedagogisk team med felles fagmøter.

Arbeidsoppgaver:

 • Ha et særlig ansvar for elever med ulike diagnoser og sammensatte lærevansker.
 • Ha ansvaret for oppfølging, tilrettelegging og undervisning i fag.
 • Utarbeide og evaluere individuelle opplæringsplaner.
 • Rapportskriving
 • Samarbeid i team
 • Samarbeid med foreldre og ulike faglige instanser.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent pedagogisk utdanning med spesialpedagogisk tilleggsutdanning.
 • Relevant pedagogisk utdanning som f.eks. bachelor i spesialpedagogikk, pedagogikk, vernepleier.
 • Erfaring fra spesialpedagogisk arbeid i grunnskole.
 • Erfaring fra arbeid med barn med nedsatt funksjonsevne, språkvansker, sosiale og emosjonelle vansker.
 • Undervisningskompetanse i flere fag.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • God digital kompetanse.

Personlige egenskaper:

 • Du må ha evne til å ta initiativ, være tålmodig og arbeide selvstendig.
 • Du må arbeide strukturert og ha stor arbeidskapasitet.
 • Du må være god til å etablere tydelige rammer og forutsigbarhet for elevene.
 • Du må være glad i aktivitet inne og ute.
 • Du må være robust, utholden og emosjonell stabil.
 • Du må kunne samarbeide med foreldre, kolleger og ledelse.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

St. Sunniva skole legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Alle skolens ansatte må aktivt slutte opp om skolens verdigrunnlag slik det bl.a. fremkommer i den generelle del av læreplanen for de katolske skolene. Aktive katolikker oppfordres spesielt til å kontakte skolen for mulig stilling nå eller ved en senere anledning.

Vi tilbyr en arbeidsplass bygget på et solid fundament og lange tradisjoner. Du vil bli en del av et høyt faglig miljø med gode strukturer, en godt organisert skole, samt et positivt, raust, stabilt og samarbeidsvillig kollegium. Lønn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Attester og vitnemål må tas med til et eventuelt intervju. Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges.

Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor Helene Hatle på tlf. 23 29 25 29/48 00 73 54.

Søknad med CV sendes St. Sunniva skole, Akersveien 4, 0177 Oslo, eller på mail til rektor@stsunniva.no innen 7. april 2019.