Kontaktinfo

Mobiltelefon for begge avdelingene vil være betjent fra klokken 07:30 til 08:30 og fra 13:00-17:00.

Dersom du har behov for kontakt med SFO-leder kan du ringe 400 89 593 etter klokken 09:00.

Vi ber om forståelse for at vi ønsker at dere melder inn endringer før klokken 12:00. Når barna kommer fra skolen og skal til registrering så har vi lite tid til å svare telefonen.

Det er veldig viktig at man gir beskjed både til lærer og SFO når barnet ikke skal på SFO, eller ved andre endringer. Det holder ikke at barnet forteller om eventuelle endringer, vi trenger beskjed fra foreldre.

SFO 2022-23

 • August 2022: 01.08.2022 – første dag på SFO.
 • September 2022: Plandager 29.09.2022 og 30.09.2022. SFO er stengt.
 • Desember 2022: Juleferie f.o.m 22.12.2022 t.o.m 02.01.2023.
 • April 2023: Påskeferie f.o.m 03.04.2023 t.o.m 10.04.2023.
 • Mai 2023: Fri/helgedag: 01.05, 17.05, 18.05, 19.05 og 29.05.2023.
 • Juni 2023: Siste SFO dag er 30.06.2023.
 • Juli 2023: Fellesferie – SFO er stengt

Priser og plasstyper for SFO

Vi tilbyr to plasstyper:

 • Fulltidsplass: kl. 7.30 til kl. 17.00, alle dager inkl. langdager.
 • Deltidsplass: 3 dager fra kl. 7.30 til kl. 17.00, inkl. 3 langdager.

Priser:

 • Fulltid (5 dager): kr 2 350,- pr. måned (25 850,- per år)
 • Deltid (3 dager): kr 1 650,- pr. måned (18 150,- per år)

Priser for 1. trinn:

 • Fulltid (5 dager): kr 1 222,- pr. måned (13 442,- per år)
 • Deltid (3 dager): kr 330,- pr. måned (3 630,- per år)

Skolefri dager

 • Langdagene er” skolefrie” dager, og vi legger derfor vekt på å gi dagene et litt annerledes innhold, med fokus på lek og moro. På langdager er SFO åpen fra 07.30 – 17.00, mens kjernetiden er fra kl. 10:00 – 14:30. Det vil bli lagt ut et eget program og påmelding i forkant av høst- vinter, juni og august.

SFO er fordelt på 11 terminer og faktura sendes månedlig med forfall den 15. i hver måned. Det er ingen søskenmoderasjon eller redusert betaling på SFO. Faktura sendes pr. e-post, med mindre dere har reservert dere mot det, da sendes faktura som ranselpost.

Dersom dere ikke mottar noen faktura er det viktig at dere gir oss beskjed til post@stsunniva.no.
Dere har selv ansvar for at skolepengene blir betalt ved forfall!

Melding om nye e-postadresser eller annet om fakturering, kan sendes post@stsunniva.no.

Ved manglende betaling vil det bli beregnet forsinkelsesrenter og eventuelle gebyr ved purring og inkasso.
NB! Det er viktig at kid referansen som er påført den enkelte faktura benyttes!

Skolens og SFO`s kontonummer er: 1503 24 24071

Oppsigelse av plass eller endring av antall dager

Oppsigelse og/eller endring av plass må skje skriftlig til SFO-leder stsilas@stsunniva.no

Oppsigelsestiden er 2 måneder ved oppsigelse av plass.

Ved forandring av oppholdstiden, tar det en måned fra den 1. i mnd. til forandringen blir virksom. Endringen må være virksom over lengre tid, blant annet for å sikre rett bemanning ved SFO.

Måltider – Klær og orden

Alle barn må ha minst to matpakker meg seg, en for skolen og en for SFO. Det er lurt å ha disse i hver sin matboks. Barna må ta med egen drikkeflaske til måltidene. Under måltidet leser vi og prater med barna. Vi tar også opp aktuelle saker som barna får si sin menig om. De kommer også med egne forslag og meninger angående hverdagen i SFO. Barn som har lyst å vise frem en sang, et skuespill, fortelle en vits eller gåte, får mulighet til det.

 • Det er mange barn på SFO, og det er umulig å holde rede på hvem som eier hva. SFO ber derfor om at ALLE klær og andre eien­deler merkes med barnets navn.
 • Alle barn skal alltid ha innesko, et klesskift, og regntøy/vintertøy. Dette kan oppbevares på barnets plass i SFO-garderoben.
 • Det er foreldrenes ansvar å sørge for at det alltid ligger et klesskift på skolen og at klærne passer til vær og årstid.
 • Barna skal holde orden i garderoben, ta ansvar for skolemateriell og rydde når de er ferdige med en lek eller aktivitet. Dette er det viktig at blir minnet på både hjemme og på SFO.

Henting

For at vi til enhver tid skal ha oversikt over hvem av barna som er på SFO, vil vi at de sier adjø til en voksen før de drar hjem. Dette på grunn av kontrollen, og kanskje det er en beskjed fra SFO også.