St. Sunniva skole

Katolsk barne- og ungdomsskole i Oslo

siste-skoledag-10

Informasjon om arbeidet på nabotomten 16.09.19

Informasjon om arbeidet på nabotomten.

Høstferieaktiviteter 2019 jpg

Høstferieaktiviteter 2019

Gratis for 5. – 10. klasse med tilknytning til bydel St. Hanshaugen.

julemarked

Julemarked på St. Sunniva

Lørdag 30. november fra kl. 10.00 – 17.00

julekonsert

St. Sunniva skoles julesangaften

St. Joseph kirke kl. 16.30 og kl. 18.00 13. desember 2019

St. Sunniva skole er en kristen-katolsk grunnskole. Skolen ble opprettet og drevet av St. Josephsøstrene i 1865, og er fra 2008 en selvstendig kirkelig stiftelse i bygninger eid av Oslo Katolske Bispedømme (OKB).

Grunnmuren skolen bygger på er Kristus. Dette innebærer at vi møter barna med mye omsorg, men også at vi stiller krav til dem når det gjelder kunnskapstilegnelse.

Vi tror at alle barn kan utvikle mangfoldet i seg og bli livsdyktige, gode mennesker når de får riktige oppvekstvilkår.

På skolens fane står skolens motto: «Kjærlighet og glede skal vår gjerning lede».

Kontakt

Sentralbordet er betjent mellom 08:00 til 15:00 på hverdager.

Adresse: Akersveien 4, 0177 Oslo
Telefon: 23 29 25 00
E-post: post@stsunniva.no

nullmobbing_small_gronn
mobbing_udir_link
download