St. Sunniva skole

Privat katolsk barne- og ungdomsskole i Oslo

Korona: Tiltaksnivået i barnehager og skoler skal igjen bestemmes lokalt – Les mer

Nytt fra nyttår 2022  – Les mer

Inntak til 1. trinn og 8. trinn ved St. Sunniva skole skoleåret 2022/2023

Vi har for tiden inntak til 1. trinn og 8. trinn for skoleåret 2022/2023. Inntaket til 1. trinn og 8. trinn foretas i løpet av våren 2022. Foresatte søker inn sitt barn ved å fylle ut eget søknadsskjema.

Barn som er født i 2016 skal begynne på 1. trinn.
Barn som er født i 2009 skal begynne på 8. trinn.

Søknadsfrist: 1. mars 2022

Ta gjerne kontakt med skolens kontor tlf. 23 29 25 00 eller skriv en e-post til post@stsunniva.no om du ønsker mer informasjon om skolen.

Åpningstider skolens sentralbord: Mandag – fredag kl. 08.00 – kl. 15.00.

St. Sunniva skole er en kristen-katolsk grunnskole. Skolen ble opprettet og drevet av St. Josephsøstrene i 1865, og er fra 2008 en selvstendig kirkelig stiftelse i bygninger eid av Oslo Katolske Bispedømme (OKB).

Grunnmuren skolen bygger på er Kristus. Dette innebærer at vi møter barna med mye omsorg, men også at vi stiller krav til dem når det gjelder kunnskapstilegnelse.

Vi tror at alle barn kan utvikle mangfoldet i seg og bli livsdyktige, gode mennesker når de får riktige oppvekstvilkår.

På skolens fane står skolens motto: «Kjærlighet og glede skal vår gjerning lede».

Kontakt

Sentralbordet er betjent mellom 08:00 til 15:00 på hverdager.

Adresse: Akersveien 4, 0177 Oslo
Telefon: 23 29 25 00
E-post: post@stsunniva.no

nullmobbing_small_gronn
mobbing_udir_link
download