St. Sunniva skole

Katolsk barne- og ungdomsskole i Oslo

Innkalling til høstens foreldremøte. Les mer

siste-skoledag-10

Informasjon om arbeidet på nabotomten

Informasjon om arbeidet på nabotomten.

stsunniva-11

Kontaktlærere skoleåret 2019/2020

Med forbehold om endringer er kontaktlærerkabalen for neste skoleår nå klar.

siste-skoledag

Blir St. Sunniva skoles nye skoleprest

Fra 1. september i år blir p. Josef Ottersen ny skoleprest ved St. Sunniva skole. Les artikkel på katolsk.no

stsunniva-1

Info fra Bydelen; Tilskuddsordning til fritidsaktiviteter

Bydelen har etablert en tilskuddsordning for å dekke medlems- og treningsavgift innenfor idrett, kultur eller andre organiserte aktiviteter for barn og unge som er bosatt i bydelen.

St. Sunniva skole er en kristen-katolsk grunnskole. Skolen ble opprettet og drevet av St. Josephsøstrene i 1865, og er fra 2008 en selvstendig kirkelig stiftelse i bygninger eid av Oslo Katolske Bispedømme (OKB).

Grunnmuren skolen bygger på er Kristus. Dette innebærer at vi møter barna med mye omsorg, men også at vi stiller krav til dem når det gjelder kunnskapstilegnelse.

Vi tror at alle barn kan utvikle mangfoldet i seg og bli livsdyktige, gode mennesker når de får riktige oppvekstvilkår.

På skolens fane står skolens motto: «Kjærlighet og glede skal vår gjerning lede».

Kontakt

Sentralbordet er betjent mellom 08:00 til 15:00 på hverdager.

Adresse: Akersveien 4, 0177 Oslo
Telefon: 23 29 25 00
E-post: post@stsunniva.no

nullmobbing_small_gronn
mobbing_udir_link
download