St. Sunniva skole

Katolsk barne- og ungdomsskole i Oslo

Plakat3

Latin-amerikansk konsert

Onsdag 12. juni kl. 18:30

stsunniva-11

Kontaktlærere skoleåret 2019/2020

Med forbehold om endringer er kontaktlærerkabalen for neste skoleår nå klar.

siste-skoledag-10

Avslutningsfest 10. trinn

Vi ønsker elever og foreldre i 10. klasse velkommen til en høytidelig vitnemålsavslutning i skolens kapell torsdag 20. juni kl. 17.00.

siste-skoledag

Siste skoledag

Kjære elever, foreldre og foresatte ved St. Sunniva skole! Siste skoledag før sommerferien er fredag 21. juni, og elevene slutter kl. 13.00.

St. Sunniva skole er en kristen-katolsk grunnskole. Skolen ble opprettet og drevet av St. Josephsøstrene i 1865, og er fra 2008 en selvstendig kirkelig stiftelse i bygninger eid av Oslo Katolske Bispedømme (OKB).

Grunnmuren skolen bygger på er Kristus. Dette innebærer at vi møter barna med mye omsorg, men også at vi stiller krav til dem når det gjelder kunnskapstilegnelse.

Vi tror at alle barn kan utvikle mangfoldet i seg og bli livsdyktige, gode mennesker når de får riktige oppvekstvilkår.

På skolens fane står skolens motto: «Kjærlighet og glede skal vår gjerning lede».

Kontakt

Sentralbordet er betjent mellom 08:00 til 15:00 på hverdager.

Adresse: Akersveien 4, 0177 Oslo
Telefon: 23 29 25 00
E-post: post@stsunniva.no

nullmobbing_small_gronn
mobbing_udir_link
download