St. Sunniva skole

Katolsk barne- og ungdomsskole i Oslo

Hjertetelefonen

Til alle elever på St. Sunniva skole

I dag åpner skolens hjertetelefon. Dette er et tilbud til alle elevene på St. Sunniva skole. Nå som skolen er stengt i en periode, er det fint å ha noen å snakke med.

Ønsker du å snakke med en voksen, kan du ta kontakt med Siri eller Lasse hver dag mellom kl.10.00 og 14.00.

Send gjerne en sms, ring eller send mail.

Lasse sosiallærer:
E-post: lasse@stsunniva.no
Telefon: 986 87 524

Siri rådgiver:
E-post: siriw@stsunniva.no
Telefon: 926 23 227

St. Sunniva skoles

Sts6

Orientering om endring av økte skolepenger for skoleåret 2020-2021

Fra høsten 2020 har skolens styre vedtatt å øke skolepengene i samsvar med konsumprisindeksen.

3

Bilder fra vintersportsdagen 2020

Vintersportsdag, 5.-, 6.- og 7. klasse + ungdomsskolen.

Sts4

Velkommen til informasjonsmøte for foreldrene til kommende 1. klasse

Tirsdag 12. mai 2020
Kl. 18.00 – kl. 20.00 i skolens Allrom

Sts7

Informasjonsmøte for høstens 8. trinnsforeldre

Onsdag 13. mai 2020
Kl. 18.00 – kl. 20.00 i skolens Allrom

St. Sunniva skole er en kristen-katolsk grunnskole. Skolen ble opprettet og drevet av St. Josephsøstrene i 1865, og er fra 2008 en selvstendig kirkelig stiftelse i bygninger eid av Oslo Katolske Bispedømme (OKB).

Grunnmuren skolen bygger på er Kristus. Dette innebærer at vi møter barna med mye omsorg, men også at vi stiller krav til dem når det gjelder kunnskapstilegnelse.

Vi tror at alle barn kan utvikle mangfoldet i seg og bli livsdyktige, gode mennesker når de får riktige oppvekstvilkår.

På skolens fane står skolens motto: «Kjærlighet og glede skal vår gjerning lede».

Kontakt

Sentralbordet er betjent mellom 08:00 til 15:00 på hverdager.

Adresse: Akersveien 4, 0177 Oslo
Telefon: 23 29 25 00
E-post: post@stsunniva.no

nullmobbing_small_gronn
mobbing_udir_link
download