Info fra styreleder vedrørende nabotomten

Det er slik at bygging på en nabotomt kan man vanskelig motsette seg. Vi har forhandlet frem en avtale med utbygger på nabotomten som innebærer at utbygger må vise stor grad av imøtekommenhet i forhold til skolens behov. Allikevel vil det i perioder etter skoleslutt være mer støy enn ønskelig. I en relativt kort periode frem til utbygger er ferdig med å grave ut, og sikre tomten vil dette være tilfellet. Når det gjelder utearealet vil det i perioden med rive og grunnarbeider være behov for en mer omfattende sikkerhetssone. Denne vil bli fjernet om ikke lenge. Deretter vil det komme opp en skjerming som går to meter ut fra nabogrensen.

Vi følger opp utbygger kontinuerlig og har de virkemidlene vi trenger hvis arbeidene blir en belastning for skolen. Det legges ut informasjon om byggeprosjektet på skolens nettside. Denne blir løpende oppdatert med informasjon fra utbygger.

Arkiv