Naboinformasjon 22.01.2020

Bunnplate er nå ferdig støpt og vi er godt i gang med vegger. I morgen, torsdag 23.01 starter vi å legge første del av dekke over kjeller. Halve kjelleretasjen blir montert i løpet av torsdag og fredag. Når dekket er ferdig støpt starter vi for fullt med tilbakefylling rundt bygningskroppen, opp til ferdig etasje. Dette er en krevende jobb grunnet liten plass, og vil gå over flere uker. Utførelse av vegger i kjeller vil gå parallelt med nevnte arbeider.

Varsel:
Onsdag 29.01 skal dekke over kjeller støpes. Dette arbeidet kan gå over vår arbeidstid (19:00) med opp til et par timer, på grunn av overflatebehandling som må utføres fortløpende etter støp.

Se fullstendig skriv fra BundeBygg AS (pdf)

Arkiv