Informasjon om arbeidet på nabotomten

Arbeidet med grøften for vann, avløp og el. er nå ferdig, og en er godt i gang med spuntingsarbeidet. Vannkanonen er parat tilfelle for å dempe støvet, og en vil til enhver tid ha vakter ved behov mot Thor Olsens gate og St.Sunniva.

En starter nå med utgravingen av byggetomten og i den forbindelse sprenge deler av fjellet som dukker opp. Dette arbeidet er ikke veldig støyende utenom det minuttet det tar å skyte. Dette vil bli varslet med en høy fløyte for sikkerheten. Det vil være vakter der det er nødvendig ved sprenging. Noe støy vil det bli i denne perioden som boring, pigging, og maskiner. Det vil ikke bli sterkt støyende arbeider i denne prosessen utover dispensasjonens tider.

Vi beklager støv, støyen, lukten og trafikkaoset vi skaper til tider – vi gjør alt vi kan for å begrense oss, men det er dessverre ikke alltid like lett. Det er en vanskelig balansegang mellom å holde fremdrift og holde oss inne med naboer.

Det vil bli sendt ut Naboinformasjon ukentlig(hver mandag) om status i prosjektet samt informasjon om støyende arbeider i tiden fremover.

Vennlig hilsen Øst-Riv AS

Arkiv