SKOLEFRITIDSORDNING – SFO

 

Kriterier og vilkår for St. Sunniva SFO «lille Sunniva».

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. — 4. klasse.

Foresatte betaler for de elleve månedene som SFO holder åpnet. For de som er innmeldt i SFO vil avtalen mellom foresatte og St. Sunniva SFO løpe til barnet går ut av 4. års trinn eller til plassen sies opp skriftlig.

Det gis ikke søskenmoderasjon på SFO.

 

Oppsigelse av plass eller endring av antall dager

Oppsigelse og/eller endring av plass må skje skriftlig.

Ved oppsigelse av plass er det 2 måneders oppsigelsestid.

Ved forandring av oppholdstiden, tar det en måned fra den 1. i mnd. til forandringen blir virksom. Endringen må være virksom over lengre tid, blant annet for å sikre rett bemanning ved SFO.

 

Priser og plasstyper for SFO

Vi tilbyr to plasstyper:

  • Fulltidsplass: kl. 7.30 til kl. 17.00, alle dager inkl. langdager.
  • Deltidsplass: 3 dager fra kl. 7.30 til kl. 17.00, inkl. 3 langdager.

Priser:

  • Fulltid (5 dager): kr 2421,- pr. måned / Høsten 2024: kr 2517,-
  • Deltid (3 dager): kr 1700,- pr. måned/ Høsten 2024: kr 1768,-

Priser for 1. og 2. trinn: / Fra og med høsten 2024 så gjelder de samme prisene for 3. trinn

  • Fulltid (5 dager): kr 1 259,- pr. måned /Høsten 2024: kr 1309,-
  • Deltid (3 dager): kr 340,- pr. måned / Høsten 2024: kr 354,-