Naboinformasjon 05.05.20

Vi legger ferdig dekke i 5 etg i bygg B1 denne uken. Montasje av trapper har påbegynt og vil foregå fortløpende. Arbeidsoppgavene fortsetter som tidligere.

Se fullstendig skriv fra BundeBygg AS (pdf)

Arkiv