Skolens styre

St. Sunniva skole er selveiende med skolestyret som øverste representant. 

Skolestyrets medlemmer oppnevnt av OKB:

Anne-Rigmor Stock Evje

Konstituert styreleder.
Leder av skolekontoret i Oslo katolske bispedømme

Telefon: 23 21 95 57 (kontor); 454 07 409 (mobil)
E-post: Anne-Rigmor.Stock.Evje@katolsk.no

Erlend Dahl

Vara for styreleder

Telefon: 41558561
E-post: Erlend.Dahl@kvaerner.com

Birgith Kalve

Pedagogisk rådgiver ved skolekontoret

Telefon: 92610471
E-post: Birgith.Kalve@katolsk.no

p. Oddvar Moi

Stiftskapellan i Oslo katolske bispedømme

Telefon: 95883336
E-post: oddvar.moi@katolsk.no