Skolens styre

St. Sunniva skole er selveiende med skolestyret som øverste representant. 

Skolestyrets medlemmer oppnevnt av OKB:

Nina Gram Garmann

Styreleder

Telefon: 99313193
E-post: nina.garmann@oslomet.no

 

Erlend Dahl

Vara for styreleder

Telefon: 41558561
E-post: edahlster@gmail.com

Birgith Kalve

Pedagogisk rådgiver ved skolekontoret

Telefon: 92610471
E-post: Birgith.Kalve@katolsk.no

p. Oddvar Moi

Stiftskapellan i Oslo katolske bispedømme

Telefon: 95883336
E-post: oddvar.moi@katolsk.no