Skolens styre

St. Sunniva skole eies og drives av Oslo katolske bispedømme (OKB).

Biskop
Bernt I. Eidsvig
Can.Reg.
Adresse: Akersveien 5, 0177 Oslo
Telefon: 23 21 95 00
E-post: bernt.eidsvig@katolsk.no

Skoleråd Oslo katolske bispedømme
Anne-Rigmor Stock Evje
Adresse: Akersveien 5, 0177 Oslo
Telefon: 454 07 409
E-post: Anne-Rigmor.Stock.Evje@katolsk.no

Skolestyrets medlemmer

Styreleder

Oppnevnt av OKB.

Bjørn Olav Øiulfstad
Telefon: 947 81 560
E-post: bjorn.oiulfstad@advoiulfstad.no

Vara for styreleder

Oppnevnt av OKB.

Erlend Dahl
Telefon: 41558561
E-post: Erlend.Dahl@kvaerner.com

Styremedlemmer

Oppnevnt av OKB

Pedagogisk rådgiver ved skolekontoret
Birgith Kalve

Telefon: 92610471
E-post: Birgith.Kalve@katolsk.no

Stiftskapellan i Oslo katolske bispedømme
P. Oddvar Moi

Telefon: 95883336
E-post: oddvar.moi@katolsk.no