Skolens styre

St. Sunniva skole eies og drives av Oslo katolske bispedømme (OKB).

Biskop
Bernt I. Eidsvig Can.Reg.
Adresse: Akersveien 5, 0177 Oslo
Telefon: 23 21 95 00
E-post: bernt.eidsvig@katolsk.no

Skoleråd
Gjermund Høgh
Adresse: Nylandsveien 29, 5039 Bergen
Telefon: 55 62 80 41
E-post: gjermund.hoegh@katolsk.no

Skolestyrets medlemmer

Styreleder

Oppnevnt av OKB.

Bjørn Olav Øiulfstad
Telefon: 947 81 560
E-post: bjorn.oiulfstad@advoiulfstad.no

Vara for styreleder

Oppnevnt av OKB.

Erlend Dahl
E-post: Erlend.Dahl@kvaerner.com

Styremedlemmer

Sogneprest i St. Olav domkirkemenighet
Biskoppelig vikar for pastoralt arbeid.
p. Pål Bratbak
E-post: Pal.Bratbak@katolsk.no

Representant for foreldrene/FAU
Lars Fredrik Høimyr Edvardsen

Telefon: 908 41 765
E-post: edvardsen@hotmail.com

Representant for skolens personalet
Kristin Braaten

E-post: STSKRBR@stsunniva.no