Info fra byggeleder vedrørende nabotomten

Vi er nå ferdig med grøften for vann, avløp og el, og er godt i gang med spuntings arbeidet. Spuntings arbeidet og boringen som vi ser på som sterkt støyende vil nå foregå i ca 5 uker fra kl 16:00 til 21:00 Det vil fremdeles på dagtid foregå arbeider på tomten som vi ikke anser (iht, støydispansasjonen) som sterkt støyende arbeider.

Det vil i en periode foregå sprengningsarbeider på tomten. Dette vil kun ha støy i korte perioder på ca 3 minutter pr gang. Og vil gjenta seg maksimalt 2 ganger pr, dag. Dette vil bli varslet med en høy fløyte for sikkerheten.

Vil til enhver tid ha vakter ved sprengingen mot Thor Olsens gate og St.Sunniva. Det vil bli gått sikringsrunder før hver salve/sprengladning, der vi viser alle vekk fra området og vi vil ringe på til alle i Thor Olsens gates der vi ser det nødvendig. For å varsle om å holde seg vekk fra vinduene i bygget.

Det er ingen mulighet for å få steinskader mot byggene da vi sikrer alle salver med matter. Men vi tar alle forhåndsregler som er påkrevd.

Sender også med støy dispensasjonen som er godkjent av bydelsoverlegen.(vedlegg 1)

Vi skal nå i gang med utgravingen av byggetomten og i den forbindelse sprenge deler av fjellet som dukker opp. Noe støy vil det bli i denne perioden som boring, pigging, og maskiner. Det vil ikke bli sterkt støyende arbeider i denne prosessen utover dispensasjonens tider.

Arbeidstiden vår er fra 07.00 til 21.00 med 2 pauser av 30 min kl 11.00 og 16.00. og 60 min pause ved sterkt støyende arbeider!

Vi beklager støv, støyen, lukten og trafikkaoset vi skaper til tider – vi gjør alt vi kan for å begrense oss, men det er dessverre ikke alltid like lett. Det er en vanskelig balansegang mellom å holde fremdrift og holde oss inne med naboer. Det vil bli sendt ut Naboinformasjon ukentlig(hver mandag) om status i prosjektet samt informasjon om støyende arbeider i tiden fremover.

Vedlegg (pdf)

Med vennlig hilsen
Øst-Riv AS

Arkiv