Klasseturer til Roma

Det har i flere år vært en tradisjon for at avgangsklassene ved St. Sunniva skole gjennomfører en klassetur som en verdig og minnerik avslutning på ti års skolegang. Reisemål har variert i perioder, men i senere tid har man fastsatt Roma som aktuell destinasjon gjennom et vedtak i skolens styre. Dette begrunnes med Romas sentrale betydning for verdens katolikker og knyttes også til kompetansemål og innhold i opplæringen. Med en slik utenlandstur følger det en viss innsats fra foreldre/ foresatte og elever med tanke på finansiering, og til gjengjeld får elevene med seg opplevelser og erfaringer som de tar med seg resten av livet.

Målsettingen for en klassetur ved St. Sunniva skole skal være:

  • å styrke klassemiljøet og klassesamholdet slik at elevene får et optimalt utgangspunkt for sitt siste år i grunnskolen (et pedagogisk virkemiddel for klasselærerne)
  • å gi opplevelser som er sentrale innenfor skolens verdigrunnlag og/eller skolens læreplan

Finansiering

Når det gjelder å skaffe til veie finansiering til turen er dette et arbeid som faller på foreldre/ foresatte og elever. Ved starten av 8. klasse må derfor foreldre/ foresatte ha en diskusjon omkring hvorvidt det er et ønske om tur, og deretter foreta en avstemning med et forpliktende utfall. Dersom det er et uttrykt ønske om tur nedsettes en finansieringskomite bestående av foreldre/ foresatte og gjerne elever.

Komiteens oppgave er å finne inntektsmuligheter for klassen, samt koordinere dette arbeidet. De er behjelpelige med å bestille transport i Roma, og evt. foreta bestilling av billetter, guiding osv. Imidlertid må foreldre-/ foresattegruppen som helhet bidra i arbeidet, men det understrekes at det er elevene som må utføre det inntektsbringende arbeidet. Skolen kan kun kreve foreldrene/ foresatte for en egenbetaling til mat, begrenset oppad til ca. 500 kroner pr elev for en 5-dagers tur. Finansieringskomiteens leder – én av foreldrene – holder klassens lærere og rektor informert om økonomisk status. Det er etter hvert mange foreldre/ foresatte som innehar mye erfaring med ulike prosjekter som gir god inntjening, og det kan være mulig å kontakte disse med tanke på innspill.

Hvis rektor skulle vurdere det slik at finansieringsplanen ikke kan holdes, kan rektor avlyse turen. En eventuell avlysning/endring må finne sted senest ved utgangen av januar måned i 9. klasse. Rektors vedtak kan påklages av foreldrene til skolens styre. Ved en eventuell avlysning/endring må man være forberedt på at et eventuelt innbetalt depositum til opprinnelig tur, trolig vil gå tapt.

Program og praktisk informasjon

Siden reisemål i lengre tid har vært fastlagt har man etter hvert etablert noen rutiner og faste punkter i programmet for turen. Det er lærere og skoleprest som endelig utformer dette i samarbeid med finansieringskomiteen. Turene forgår klassevis, og reisetidspunkt har gjerne vært uke 42 og 43 for de to klassene – mandag til fredag.

Vi pleier å bo på Villa Riari i Trastevere hvor elever, lærere og skoleprest innkvarteres i to- til firemannsrom. Stedet har tidligere vært et kloster og egner seg spesielt som rimelig overnattingssted for skolegrupper. Vi spiser frokost her hver morgen og har stor glede av å bruke kapell til kveldssamlinger. Stedet har også en fin hage og ligger svært sentralt med gangavstand til de fleste av stedene man besøker i løpet av uken.

Poster på programmet har gjerne vært Peterskirken/ -plassen (evt med paveaudiens), katakombene, Forum Romanum, Colosseum, nasjonalmonumentet, Pantheon, guidet byvandring etc. Programmet for turen utarbeides i samarbeid mellom foreldre/ foresatte og lærere, gjerne i forståelse med skoleprest. Middager spises i fellesskap på utvalgte restauranter i byen – elevene ordner i stor grad lunsj på egenhånd eller i forlengelsen av ulike besøk.

Sikkerhet og trygge rammer

Deltakernes sikkerhet settes i fremste rekke. Kommunikasjonsmidler, innkvarteringssteder, tilsyn og voksentetthet vurderes i forbindelse med godkjenning av turen. Til vanlig vil det være lettest å få laget trygge rammer rundt en klasse, men dette prinsippet kan fravikes dersom særlige grunner taler for det. Det er som regel kontaktlærere som følger sin klasse på tur, gjerne supplert med en ytterligere lærer. Skolepresten har også deltatt dersom vedkommende har hatt anledning.

Ingen elever får ferdes alene i Roma. Elevene følges av lærere eller deles i grupper som tidvis få anledning til å bevege seg fritt innenfor et angitt område av Roma for en bestemt periode. Vi har positive erfaringer med dette, og rammene vurderes på grunnlag av skjønn for hver enkelt klasse. Vi er opptatt av alle skal føle seg trygge og bli ivaretatt.