Eksamen

Skriftlig eksamen 2018

Alle elever på 10. trinn i grunnskolen skal trekkes ut til skriftlig eksamen i enten engelsk, matematikk eller norsk (både hovedmål og sidemål).

  • Skriftlig eksamen kan ha forberedelsesdel
  • Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for oppgavene, veiledningen av sensorene, og sensuren
Dato Fag Forberedelse eller eksamen
Onsdag 9. mai kl 09:00 Offentliggjøring av eksamenstrekk
Tirsdag 15. mai Matematikk Forberedelse på skolen
Onsdag 16. mai Matematikk Eksamen, 5 timer
Torsdag 24. mai Engelsk Obligatorisk forberedelse på skolen
Fredag 25. mai Engelsk Eksamen, 5 timer
Mandag 28. mai Norsk hovedmål og sidemål Obligatorisk forberedelse på skolen
Tirsdag 29. mai Norsk hovedmål Eksamen, 5 timer
Onsdag 30. mai Norsk sidemål/norsk for kandidater som er fritatt fra vurdering med karakter i sidemål Eksamen, 5 timer

Muntlig eksamen 2018

  • Alle elever på 10. trinn i grunnskolen skal trekkes ut til en muntlig eksamen
  • Det er lærerne på den enkelte skole som utarbeider forslag til eksamensoppgaver
  • Eksamensfag opplyses 48 timer før eksamen. Elevene trekker tema/problemstilling til forberedelse 24 timer før eksamen. Eksamen er på inntil 30 minutter per elev og kan gjennomføres individuelt, i par eller i gruppe.
  • Muntlig eksamen gjennomføres med en intern og en ekstern sensor
Dato Eksamen og forberedelse Hva, hvem og hvor
Onsdag 13.juni kl. 09:00 Opplysning om trekkfag for pulje 1 Alle møter i klasserommene
Torsdag 14. juni Forberedelsesdag pulje 1. Tema og forberedelse publiseres kl. 09:00 – Obligatorisk Kandidatene er sammen med faglærer hele dagen
Fredag 15. juni Eksamen Kandidaten møter til tiden som er avtalt med faglærer
Fredag 15. juni kl.09.00 Opplysning om trekkfag for pulje 2 Pulje 2 møter i klasserommet
Mandag 18. juni Forberedelsesdag pulje 2. Tema og forberedelse publiseres kl. 09:00 Obligatorisk Kandidatene er sammen med faglærer hele dagen.
Tirsdag 19. juni Eksamen Kandidaten møter til tiden som er avtalt med faglærer.