Eksamen

Skriftlig eksamen 2019

Alle elever på 10. trinn i grunnskolen skal trekkes ut til skriftlig eksamen i enten matematikk, engelsk eller norsk (både hovedmål og sidemål).

Tirsdag 14. mai
Kl 09:00 Opplysning om trekkfag

Torsdag 16. mai
EKSAMEN MATEMATIKK

Mandag 20. mai
Forberedelse norsk hovedmål/sidemål

Tirsdag 21. mai
EKSAMEN NORSK HOVEDMÅL
norsk for elever med fritak fra vurdering med karakter i sidemål

Onsdag 22. mai
EKSAMEN NORSK SIDEMÅL
norsk for elever med fritak fra vurdering med karakter i sidemål

Torsdag 23. mai
Forberedelse engelsk

Fredag 24. mai
EKSAMEN ENGELSK

Tillatte hjelpemidler

  • På eksamensdagen er alle hjelpemidler tillatt med unntak av fri tilgang til Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. Oversettelsesprogrammer er ikke tillatt. I matematikk gjelder dette kun del 2.
  • Del 1 i matematikk er uten andre hjelpemidler enn skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler, som er tillatt og nødvendig.

Muntlig eksamen 2019

Alle elever på 10. trinn i grunnskolen skal trekkes ut til en muntlig eksamen.

Muntlig eksamen for elever ved St. Sunniva skole gjennomføres fredag 7. juni og torsdag 13.juni

Onsdag 5. juni – gruppe 1 – elevene får opplyst eksamensfag

Torsdag 6. juni – gruppe 1 – elevene trekker tema og/eller problemstillinger 

Fredag 7.juni – gruppe 1 – MUNTLIG EKSAMEN

 Tirsdag 11. juni – gruppe 2 – elevene får opplyst eksamensfag

Onsdag 12.juni – gruppe 2 – elevene trekker tema og/eller problemstillinger 

Torsdag 13.juni – gruppe 2 – MUNTLIG EKSAMEN

Rammer for muntlig eksamen:

  • Eksamen består av en kort forberedt presentasjon/introduksjon av et tema, og en lengre fagsamtale (
  • Elevene skal ha tilgang til IKT-utstyr med internett under forberedelsen
  • Elevene har møteplikt begge forberedelsesdager. Eleven har rett på faglig veiledning.
  • På eksamensdagen settes det av inntil 30 min. pr. elev. Tiden fordeles med en tredjedel til elevens (elevenes) forberedte presentasjon/introduksjon og to tredjedeler til en fagsamtale.