St. Sunniva år for år

1865

4. august: De fire første St.Josephsøstrene ankommer Christiania.

16. august: Den første skolen starter i en bakgård i Theatergaden 4. Det er 12 elever; 9 piker og 3 gutter – arbeiderbarn fra den italienske ”kolonien” på Kampen.

1866

4. august: Søstrene og skolen flytter til til St. Olav prestegård.

1868

9. september: Søstrene kjøper Akersveien 4 for 9000 speciedaler av enkefru Rasch. Eiendommen gikk under navnet ”Professor Fayes gård”, og hagen var en del av løkken ”Rosenlund”.

1874

9. juli: Grunnstenen til det nye St. Josephs Institutt blir nedlagt av dronning Josephine, kongregasjonens velgjører.

1876

21. september: St. Josephs Institutt blir innviet. Skolen går under navnet ”Den franske skole” og er 7-årig. Guttene går over i St. Olavs gutteskole etter 5.klasse.

1889

4. juli: Skolen får navnet St. Sunniva skole etter den hellige Sunniva, den eneste norske, kvinnelige helgen.

1915

4. august: 50-års jubileet for søstrenes virke i Norge. Provinsial-forstanderinne Mère Marie Clemence lar reise en statue av den hellige Joseph på skolegården i takknemlighet og glede over arbeidet som ble utrettet i de første 50 år.

1928

28. februar: Søstrene får utvide sin eiendom og det første spadetak til den nye St. Sunniva skole blir tatt.

1929

15. august: Den nye St. Sunniva skole blir innviet. Skolen får ny gym-sal og spesialrom for tegning, håndarbeid, sang og fysikk. Skolen får nå fem-årig forskole for piker og gutter og fire-årig middelskole uten eksamensrett for piker.

3.oktober: Det blir bestemt at dette skal være skolens dag; en dag da skolen skal være møtested for tidligere elever.

1933

St. Olavs gutteskole blir innlemmet i St. Sunniva skole.

1934

1. september: St. Sunniva barnehage åpner i den gamle trebygningen. Den starter med 18 barn.

1940

St. Sunniva skole blir igjen 7-årig etter den nye loven om 7-årig folkeskole.

1960

Skolen får for første gang offentlig økonomisk tilskudd, kr 50.000,- fra Oslo kommune.

1961

12. oktober: St. Sunniva skoles foreldreråd blir opprettet.

1965

17. mai: St. Sunniva skole går først i 17.mai-toget som hundreårs-jubilant.

15. juni: Jubileumsfest i anledning av skolens 100 års dag.

1967

St. Sunniva skole går over til å bli 6-årig barneskole p.g.a. endring av grunnloven til 9-årig skoleplikt.

1972

9. oktober: Kirke- og undervisningsdepartementet gir skolen godkjenning som tilskuddsberettiget.

1974

Intensivundervisning for katolske barn som ikke går på St Sunniva skole starter opp under pater Neve. Undervisningen blir lagt til en lørdag hver måned. Skolen får et engangstilskudd på 1,2 mill. fra Oslo kommune for å dekke driftsunderskuddet.

1978

Stillingene ved St. Sunniva skole blir som første privatskole innlemmet i Statens pensjonskasse.

1979

11. desember:Moder Theresa besøker skolen i fobindelse med at hun mottar Nobels fredspris.

1982

Oslo kommune øker tilskuddet til 100% av normalsatsen for Oslo-elever frem til statens refusjoner er bragt i samsvar med privatskolelovens intensjoner.

1983

I august starter skolen ungdomsskole med den første 7.klassen. St. Joseph-søstrene får leie Thor Olsensgt.2 av Oslo kommune for den symbolske sum av kr.100,- pr. år og det løser problemet med et hardt tiltrengt uteareal for elevene (Nedre skolegård som tidligere var parkeringsplass).

1985

Den nye privatskoleloven blir satt i kraft. Alle offentlige tilskudd, bortsett fra spesialundervisning og driftsutgifter, skal betales som statsstøtte til skolen med 85% av det en elev koster på landsbasis, men kapitalutgifter dekkes ikke. Tilskudd fra kommune og fylkeskommune faller bort.

1986

20. juni: Ungdomsskolen er fullt utbygget og første kull går ut av 9.klasse.

1987

17. august: Sr. Felicia Körner som I mange år var skolens over-lærerinne mottar Kongens fortjenestemedalje i sølv.

1988

22. september: Offisiell åpning av sportsplassen (nedre skolegård). Plassen er finansiert av St. Sunniva skoles venneforening.

1989

2. juni: Skolens lærere og elever får møte pave Johannes Paul II; både utenfor skolen, messe på festningsplassen og så får 200 elever komme ut på Fornebu og hilse og avlevere blomster.

1990

Skolens 125 års jubileum markeres med bl.a. festforestilling i Oslo Konserthus, besøk hos ordføreren med mottakelse i Oslo Rådhus og festgudstjeneste i Trefoldighetskirken.

1993

Flere av skolens ansatte drar i høstferien på pilegrimstur til Roma der de bl.a. besøker søstrenes generalhus og Assissi

1994

2. juni: Den nye aulaen/møtesalen blir åpnet og innviet av biskop G. Schwenzer.

21. september: De tre katolske skolene i Norge; St.Sunniva, St.Paul i Bergen og St.Fransiscus i Arendal møtes i høstferien til et tre dagers seminar på Selje med tur ut til Sunnivahulen på Selja. Temaet for seminaret: Den katolske skole.

1996

21. september: Fredsprisvinner biskop Belo fra Øst-Timor besøker skolen. Han satte stor pris på å møte barn og feire gudstjeneste med dem i kapellet.

1997

Flere av skolens ansatte drar på tur til Polen i høstferien. De besøker bl.a. Czestochowa, Krakow, Auschwitz (Oswiencim) og Warszawa.

1999

Skolens dag blir flyttet fra 3. til 15.oktober. Dette fordi 3. som regel er i skolens høstferie.

2000

St. Josephsøstrene feirer sitt 350 årsjubileum. Jubileet avsluttes med en messe feiret av biskop Schwenzer i Trefoldighetskirken 15.oktober.

27. september: 45 av de ansatte ved skolen + 10 søstre drar på pilegrimsreise til Chambery (søstrenes moderhus), Lyon og Le Puyen-Velay hvor kongreasjonen ble grunnlagt i 1650.

2001

1. februar: Skolen fikk sin første mannlige rektor; Geir Erik Moen

2002

30. oktober: 80 av de ansatte ved skolen reiste på pilegrimstur i 5 dager til Roma. Foreldrene overtar undervisningen i to dager.

2005

4. – 8. mai: De fleste av de ansatte ved skolen brukte årets plandager til å reise på pilegrimstur til Dublin (og noen innom Belfast), Irland.

1. august: Oslo Katolske Bispedømme blir ny eier av skolen.Vi får vennskapsskole i Zambia. Den heter ”The Sacred Heart Convent School in Kabwe”.

2006

Oktober: Skolen sto i fare for å miste 12 årsverk pga. et nytt tilskuddssystem som slo galt ut for oss. Dette ble heldigvis rettet opp etter noen måneder.

2007

29 september: De fleste av skolens ansatte bruker plandager og deler av høstferien på å dra til Roma sammen med de 3 andre katolske skolene i Norge; St. Franciscus (Arendal), St. Paul (Bergen) og St. Eystein (Bodø) – 13 år etter at de møttes på Selje.

Vi få vennskapsskole i Ungarn. Den heter «Mindszenty Jòzsef Katolikus Àltàlanos Iskola».

2008

Noen av skolens ansatte besøker vennskapsskolen i Zambia, og noen elever og lærere besøkte skolen i Ungarn. Skolen blir en selvstendig, kirkelig stiftelse. Oslo Katolske Bispedømme eier fortsatt bygningen.

2009

St. Josephs kapell blir ”oppgradert” til St.Josephs kirke. I april får skolen påbud fra Bydelsoverlegen (etter tilsyn i januar) om å bedre bl.a. luftkvalitet og lys og også tilgjengelighet for rullestolbrukere – skolebygningen godkjennes ikke uten. Verken skolen eller OKB har økonomi til å betjene et så stort lån som behøves til denne rehabiliteringen.

7. september: Styret vedtar en midlertidig aktivitetssenking, altså at man fra høsten 2010 ikke tar inn 1.- og 8.klassinger.

11.september: FAU arrangerer en demonstrasjon med elever og foreldre for å få myndighetene til å forstå at vi bør få tilskudd til rehabilitering på linje med de kommunale skolene

24. september: De fleste ansatte bruker plandager og deler av høstferien på utviklingstur til Ungarn der vi bl.a. besøker vennskapsskolen i Esztergom.

20.-29. oktober: Vi får besøk fra vennskapsskolen i Zambia av sr. Regina (rektor), f. Alexander (skoleprest) og lærerne mrs. Helen og mr. Davis.

28. oktober: Skolens styre vedtar at vi likevel skal ta opp 1.+8.klassinger til høsten da kommunen har gitt tilsagn om rentefritt lån.

2010

24. – 28. april: Vi får besøk fra vennskapsskolen i Esztergom.

Mai: Elever fra 7. klasse besøker vennskapsskolen i Esztergom.

29. september: NRK og Flyktningehjelpen arrangerer ”kick off” for årets TV-innsamling i skolegården med bl.a. Tabanka Crew og A 1.

2011

2.mai: Skolen får ny rektor; Birgitte Moltubakk.

Primo juni: Skolen rehabiliteres og 8.-10.-klasse er i leide lokaler i den gamle Kunst-& Håndverksskolen.

August: Samarbeidet med vennskapsskolen i Esztergom avsluttes.

28. september – 2.oktober: Personalet drar på utviklingstur til Zagreb med små avstikkere til Pozega og Marija Bistrica

5.-18. oktober: 4 elever og 2 lærere besøker vennskapsskolen vår i Zambia.

4.-16. november: 4 elever, rektor (sr. Regina) og en lærer (Mr. Davis) kommer på besøk fra vennskapsskolen vår i Zambia.

2012

Rehabiliteringen fortsetter og avsluttes i løpet av skoleåret.

12. september: Nytt personalrom innvies.

2013

26. februar: Det nye skolebiblioteket innvies av p. Khiem med 3.klasse som deltakere.

21. august: Offisiell åpning av nyrehabilitert skole med byrådsleder Stian Berger Røsland (tidl.elev), skolebyråd Torger Ødegaard, Michael Tetzschner (tidl.elev), sogneprest Pål Bratbak (tidl.elev), biskop Bent Eidsvåg, St.Josephsøstre fra Grefsen (stiftere av skolen), tidligere og nåværende lærere og elever, m.fl.

25.-29. september: Personalet drar på utviklingstur til Passau, Tyskland med liten avstikker til Engelszell, Østerrike

2014

Skolen får formelt godkjent lokalene sine av bydelsoverlegen.

2015

Januar: Skolen innleder sitt 150 års-jubileumsår med festgudstjeneste i Trefoldighetskirken ledet av biskopen

1. mars: Birgitte Moltubakk går av som rektor og Kjersti Rehn Johansen går igjen inn som fungerende rektor.

25. april: Vi gjennomfører Jubileumsforestilling i Oslo Konserthus.

17. mai: Skolen går først i 17.maitoget og er invitert til Rådhuset.

1. august: Helene Hatle blir skolens nye rektor.

15. oktober: Skolens dag feires med åpen skole og fotballturnering.

2016

Deler av skolegården og hele trebygningen blir rehabilitert og malt i den originale fargen den hadde da søstrene flyttet skolen hit.

13.-17. april: Personalet drar på pedagogisk seminar til Edinburgh, Skottland og Lindisfarne, England

Oktober: Lekestativene i skolegården oppgraderes

2017

August: Starter rehabilitering av SFO II og III som da bedriver SFO i aulaen og klasserom

27.9.-1.10.: Personalet drar på pedagogisk utviklingstur til Roma, med avstikkere til Firenze og Ostia Antica

2018

SFO II og III ferdig rehabilitert

2019

25.-29.9.: Personalet  drar på pedagogisk utviklingstur til Lisboa og Fátima, Portugal

2020

12.3.: Coronaviruset er kommet til Norge og alle skoler stenges kl.1300. Det betyr Hjemmeskole for våre elever. Lærerne lager en video til elevene «Sammen for kidza»

27.4.: Smitteverntiltak over hele skolen og 1.-4.klasse får komme tilbake til skolen – i hver sin etasje, og deres lærere holder seg i samme etasje som elevene

11.5.: 5.-10.klasse får komme delvis tilbake til skolen med mye uteundervisning kombinert med hjemmeskole

17.5.: Første gang etter krigen at det ikke ble noe 17.maitog eller arrangement i skolegården

Juni: Alle foreldremøter og avslutninger avlyst. 10.klasse får sine vitnemål i St.Joseph kirke, hver klasse for seg og ingen tidligere lærere invitert pga smittevern

17.8.: Skolen starter opp i modus «gult lys» som betyr videreføring av slik det var før sommeren, 1.-4. klasse med normale skoledager og 5.-7. med blanding av hjemmeskole/uteskole/skole. Foreldre ikke adgang til skolebygningen pga smittevern.