Skolerute

Skolerute 2023 – 2024

Måned Dager Ferier og feriedager 
August 11 Skolestart: Torsdag 17.08
September 19 Skolen har plandag 28.09 og 29.09. Elevene har fri.
Oktober 17 Høstferie 02.10 – 06.10 (uke 40)
November 22
Desember 13 Juleferie f.o.m 20.12 – 01.01
Januar 22 Første skoledag etter juleferie: Tirsdag 02.01
Februar 16 Vinterferie f.o.m 19.02 – 23.02 (uke 8)
Mars 16 Påskeferie f.o.m 25.03 – 01.04
April 21 Første skoledag etter påskeferie: Tirsdag 2.04
Mai 18 Fridager: 01.05, 09.05, 10.05, 17.05, 20.05
Juni 15 Siste skoledag: Fredag 21. juni 2024
Sum 190 skoledager