SFO

Skolefritidsordning (SFO)

SFO er et tilbud for elever fra 1.-4. trinn. Oppholdstiden er fra klokken 07.30 – 08.30, og fra skoletidens slutt til kl. 17.00

SFO holder til i en egen bygning i store skolegård, samt i Trebygget/Sveitservillaen. SFO er delt i to avdelinger; avdeling Sunniva og avdeling Joseph. Det legges mye vekt på fri lek og utfoldelse i et stimulerende miljø. Avhengig av årstid vil SFO kunne tilby ulike aktiviteter. Noen organiserte aktiviteter må det betales ekstra for (f.eks. fløyteundervisning, friluftsskole, dans og kor).

Avdeling Sunniva 1. trinn

Telefon: 48 88 34 88

stsbesl

Bente Slater
Avdelingsleder for 1. og 2. trinn
48 88 34 88

stshiaa

Hilde Aaslund
Assistent

Mohammed Yildirim

Mohammed Yildirim

Assistent 

Avdeling Joseph 2. trinn

Telefon: 48 88 34 98

stsbesl

Bente Slater
Avdelingsleder for 1. og 2. trinn
48 88 34 88

Clara Marianela Srrano Villacis

Clara Marianella Serano Villacis
Assistent

Jan Erik Edvardsen

Jan-Erik Edvardsen
Assistent

Marius-Fürst

Marius Fürst
Assistent

ansatt

Benjamin Strand
Assistent

Avdeling Joseph 3. og 4. trinn

Filipe Fernandes

Filipe Lauritz Matias Fernandes
Avdelingsleder 3. og 4. trinn

48 88 40 49

 

Arlene Granli

Arlene Granli
Assistent

Cathrine Vinson

Cathrine Vinson
Assistent

ansatt

Bianca Celina Sierra Andersen

Image-1

Ilknur Arslan Süslü
SFO-leder
stsilas@stsunniva.no