SFO

“Lille Sunniva” er et tilbud for elever fra 1.-4. trinn. Oppholdstiden er fra klokken 07.45 – 08.30, og fra skoletidens slutt til kl. 16.45.

Lille Sunniva

“Lille Sunniva” holder til i en egen bygning, samt i førskolens tidligere lokaler. “Lille Sunniva” er delt i tre avdelinger og det legges mye vekt på fri lek og utfoldelse i et stimulerende miljø. Avhengig av årstid vil SFO kunne tilby ulike aktiviteter. Noen organiserte aktiviteter må det betales ekstra for (f.eks. fløyteundervisning, friluftsskole, skiskole og ballettundervisning).

Årsplan 2018 – 2019

Last ned årsplan for St. Sunniva Skolefritidsordning 2018 – 2019 (pdf)

SFO-avdelingene

SFO 1

Telefon:
48 88 34 88

SFO 2

Telefon:
48 88 34 98

SFO 3-4

Telefon:
48 88 40 49

SFO-base 1

stsbesl

Bente Slater
Baseleder SFO 1
48 88 34 88
stsbesl@stsunniva.no

Alexander-Guneriussen

Alexander Guneriussen
Assistent
stsalgu@stsunniva.no

stshiaa

Hilde Aaslund
Assistent
stshiaa@stsunniva.no

SFO-base 2

wenche_tomte

Wenche Tømte
Baseleder SFO 2
48 88 34 98

Marius-Fürst

Marius Fürst
Assistent
stsmafu@stsunniva.no

Arlene-Granli

Arlene Granli
Assistent

SFO-base 3

stsruho

Runa Hovland
Baseleder SFO 3 
48 88 40 49
stsruho@stsunniva.no

stsfife

Filipe Fernandes
Assistent
stsfife@stsunniva.no

IMG_9637

Yeliz Huriye Kocacenk
Assistent

Henting

For at vi til enhver tid skal ha oversikt over hvem av barna som er på SFO, vil vi at de sier adjø til en voksen før de drar hjem. Dette på grunn av kontrollen, og kanskje det er en beskjed fra SFO også.

Klær

Dette anbefaler vi av klær i garderobene:

 • Regntøy og støvler
 • Utebukse og jakke eller dress og sko
 • Ekstra skiftetøy, fra innerst til ytterst
 • Mellomlagstøy, ull eller fleece
 • To par votter, to luer, skjerf eller bøff
 • Innesko

Merk klærne godt. Hvis dere mister klær, etterlys de da så raskt som mulig slik at ansatte har mulighet til å finne de. Klær som samler seg opp i garderobene og ikke finner sin eier, blir fjernet eller gitt bort til veldedighet.

Kontakt

Mobiltelefon for alle baser vil være betjent fra klokken 07:45 til 08:30 og fra 13:00-16:45.

Dersom du har behov for kontakt med SFO leder Ilknur kan du ringe 23 29 25 02 etter klokken 09:15. Hun kan også nås på telefonnummer 400 89 593.

Ring eller send melding til den basen ditt barn hører til.

Base 1 – 1. klasse Mobil: 488 83 488

Base 2 – 2. klasse og 3a Mobil: 488 83 498

Base 3 – 3b og 4. klasse Mobil: 48884049

Vi ber om forståelse for at vi ønsker at dere melder inn endringer før klokken 12:00. Når barna kommer fra skolen og skal til registrering så har vi lite tid til å svare telefonen.

Eventuelle endringer av SFO-plass må gjøres innen den 1. hver måned.

Det er veldig viktig at man gir beskjed både til lærer og SFO når barnet ikke skal på SFO, eller ved andre endringer. Det holder ikke at barnet forteller om eventuelle endringer, vi trenger beskjed fra foreldre.

Priser for SFO

Uansett klassetrinn:

 • Heltid (5 dager): kr 2 350,- pr. måned (25 850,- per år)
 • Deltid (3 dager): kr 1 650,- pr. måned (18 150,- per år)

SFO er fordelt på 11 terminer og faktura sendes månedlig med forfall den 15. i hver måned. Det er ingen søskenmoderasjon eller redusert betaling på SFO. Faktura sendes pr. e-post, med mindre dere har reservert dere mot det, da sendes faktura som ranselpost.

Dersom dere ikke mottar noen faktura er det viktig at dere gir oss beskjed til post@stsunniva.no.
Dere har selv ansvar for at skolepengene blir betalt ved forfall!

Melding om nye e-postadresser eller annet om fakturering, kan sendes post@stsunniva.no.

Ved manglende betaling vil det bli beregnet forsinkelsesrenter og eventuelle gebyr ved purring og inkasso.
NB! Det er viktig at kid referansen som er påført den enkelte faktura benyttes!

Skolens og SFOs kontonummer er: 1503 24 24071

Oppsigelse av plass eller endring av antall dager

Oppsigelse og/eller endring av plass må skje skriftlig til SFO-leder.

Oppsigelsestiden er 2 måneder ved oppsigelse av plass.

Ved forandring av oppholdstiden, tar det en måned fra den 1. i mnd til forandringen blir virksom. Endringen må være virksom over lengre tid, blant annet for å sikre rett bemanning ved SFO.

St. Sunnivas skolefritidsordning arbeider etter følgende visjon:

Voksne er ansvarlige, trygge og gode personer som “lekker ut” verdifulle signaler til hverandre, og er gode modeller for barn (barn gjør som du gjør – ikke som du sier). Vi skjønner forskjellen på selvfølelse og selvtillit. Selvfølelse er hva/hvem du er, din egenverd. Selvtillit er hva du kan prestere. Vi sier det slik:

Du får være hvem du er, men kan ikke alltid gjøre hva du vil.

Ut fra dette legger vi til rette for at det enkelte barn skal lære å takle sin egen hverdag ut i fra sitt eget utgangspunkt og sine egne forutsetninger. Den voksne viser omsorg ved å involvere seg i og engasjere seg i det enkelte barns situasjon.

Vi synliggjør og tydeliggjør den enkeltes sosiale nettverk, og forstår at samspillet mellom individet og gruppen er viktig for dette. Vi legger vekt på læring i betydning mestring av ulike situasjoner og aktiviteter.

Holdninger

Summen av våre erfaringer, tanker og meninger er våre felles normer, som utgjør kjøreregler og våre felles grenser. Sentrale begreper for oss er: trygghet, respekt, tålmodighet, samspill, læring, opplevelse og tilhørighet.

 • Vi aksepterer andres holdninger.
 • Vi arbeider med å påvirke barna til å godta andre som de er, ved å være bevisste på egne holdninger og samtidig mene at andre kan mene noe annet.
 • Vi vektlegger fellesskapet – skaper VI-følelese
 • Vi skaper medfølelse ved å gjøre hverdagen god for hverandre.
 • Vi klargjør og utvikler den enkeltes ansvarsfølelse for seg selv og for andre.
 • Vi jobber med det utgangspunkt at deltakelse er viktigere enn produkt og resultat.

Feriedager

 • Mai – Fri/helgedag: Offentlighøytidsdag 01.05.2018Kr. Himmelfartsdag 10.05.2018, Fridag 11.05.2018Grunnlovsdag 17.05.2018 og2. pinsedag 21.05.2018
 • Juni – Siste dag for SFO er 29.06.2018
 • Juli – Fellesferie – SFO er stengt
 • August: 01.08.2018 – SFO åpner før skolestart – SFO er åpen fra 07:45-16:45
 • Desember 2018: Juleferie f.o.m 20 desember 2018 t.o.m 01.01.2018
 • Januar 2019: Første dag for SFO er 03.01.2019
 • April 2019: Påskeferie f.o.m 15.04.2019 t.o.m 22.04.2019
 • Mai 2019: Fri/helgedag: Offentlighøytidsdag 01.05.2019, Grunnlovsdagen 17.05.2019, Kr. Himmelfartsdag 30.05.2019 og inneklemt fridag 31.05.2019
 • Juni 2019: 2. pinsedag 10.06.2019 og siste dag på SFO er 28.06.2019
 • Juli 2019: Fellesferie – SFO er stengt
 • August 2019: 01.08.2019 – Første SFO dag – åpningstid for SFO er 07:45-16:45

Vedtekter for skolefritidsordningen

St. Sunniva skole har et skolefritids tilbud med plass til ca. 180 elever.

Eierforhold: Bygningene eies av Oslo Katolske Bispedømme. SFO drives av St. Sunniva skole.

Opptaksmyndighet: Skolens rektor, delegert av skolens styre

Opptakskriterium: Elever ved St. Sunniva skole på 1.- 4. trinn + eldre elever med spesielle behov

Bemanning/ledelse: Skolens rektor og SFO leder står som faglig og administrativ leder. Hver avdeling har en baseleder. Styret avgjør bemanningen etter vurdering av antall barn og deres behov.

SFO legger mye vekt på fri lek og utfoldelse i et stimulerende miljø. Avhengig av årstid vil SFO kunne tilby ulike aktivitetsgrupper. Det kan være ekstra betaling for noen av disse tilbudene.

Vedtatt av styret 4. desember 2012

Image-1

Ilknur Arslan Süslü
SFO-leder
23 29 25 02
stsilas@stsunniva.no