Skolehelsetjenesten

ansatt

Marianne Pettersen
Helsesykepleier Bydel St.Hanshaugen
940 29 252
marianne.pettersen@bsh.oslo.kommune.no

ansatt

Camilla Rørtveit
Helsesykepleier 8.-10. trinn
940 17 401
camilla.rortveit@bsh.oslo.kommune.no

Alle barn og unge har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de går på. Barna kan komme til helsesykepleier uten timeavtale. Helsesykepleier er en sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid.

Elevene følges opp etter et fast program anbefalt av Helsedirektoratet – se årshjulet for skolehelsetjenesten nederst på siden.

Alle elever får tilbud om vaksinasjon ut i fra nasjonalt barnevaksinasjonsprogram.

Skolehelsetjenesten har en sentral rolle i kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid. Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og familieveileder. Kontakt med øvrig skolehelsetjeneste formidles via helsesykepleier. Helsesykepleier er tilstede på skolen på skolen faste dager.

Vi er tilgjengelig for elever som strever med ulike helseutfordringer, og oppfordrer foreldre/foresatte og elever til å ta kontakt ved spørsmål og behov for veiledning eller oppfølging. Der det er aktuelt, henvises barn videre til andre samarbeidsinstanser. Vi samarbeider blant annet med foresatte, skolen, fastlege, barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), skoletannlege, PP tjenesten og barnevernet.

Behandling av sykdom og skader henvises til fastlege eller legevakt.

Alle som jobber i skolehelsetjenesten er ansatt i bydel St.Hanshaugen, men samarbeider tett med skolen. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt (jfr. helsepersonelloven).

Helsesykepleier Bydel St.Hanshaugen
Marianne Pettersen
940 29 252
marianne.pettersen@bsh.oslo.kommune.no

Helsesykepleier 8.-10. trinn
Camilla Rørtveit
Tilstede: mandag og fredag.
Telefon: 940 17 401
E-post: camilla.rortveit@bsh.oslo.kommune.no

PP-rådgiver
Soraya Ahmadinia
Telefon: 971 62 574
E-post: soraya.ahmadinia@ude.oslo.kommune.no

Dokumenter til nedlasting:

Årshjul for skolehelsetjenesten – Barneskolen
Årshjul for skolehelsetjenesten – Ungdomsskolen

Har du det vanskelig hjemme, eller er du bekymret for et barn?

Tvangsekteskap og kjonnslemlestelse

Informasjon om hodelus

Vaksiner:
Informasjon om HPV-vaksine
Samtykkeskjema DTP-IPV 2. trinn
Samtykkeskjema DTP-IPV 10. trinn
Samtykkeskjema HPV 7. trinn
Samtykkeskjema MMR 6. trinn

Linker:
www.ung.no
nettvett.no/veiledninger/
www.klara-klok.no
mirasenteret.no/no/psykisk-helse
Helsesykepleier: ny tittel – samme kompetanse (nsf.no)

Oppstart ICDP-kurs

Dato: Mandag 7. september
Tid: 14:00-16:00
Sted: Stensberggata 25, 0170 OSLO

Les mer

Aksjon mot hodelus på skolen vår

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å delta på nasjonale halvårlige
aksjoner mot hodelus som arrangeres årlig i uke 10 og 35. Vår skole skal delta i uke 35, helgen 29. og
30. august.

Vi håper alle elever på vår skole støtter opp om aksjonen slik at vi i fellesskap kan redusere
luseplagen hos oss.

Les mer

Nå finner du NAV på helsestasjon for ungdom

Hver tirsdag og torsdag kl. 15.30-18.30. Er du arbeidsledig eller ikke lengre på skolen? NAV er her for å kunne hjelpe deg med råd og veiledning om veien videre!

Les mer