Skolehelsetjenesten

Alle barn og unge har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de går på. Barna kan komme til helsesøster uten timeavtale.

Elevene følges opp etter et fast program anbefalt av Statens helsetilsyn. Programmet inneholder vaksinering, helseundersøkelser, undervisning og individuell og gruppebasert veiledning.

Alle elever får tilbud om vaksinasjon ut i fra nasjonale retningslinjer.

Skolehelsetjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid. Skolehelsetjenesten består av helsesøster som er tilstede på skolen faste dager. Helsesøster er sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid. I tillegg har vi elevterapeuter, som også er tilstede på faste dager ungdomsskolene og videregående skoler, de har som funksjon å være et supplement til helsesøsters arbeid med psykisk helse.

Elevterapeuter

Elevterapeutene følger opp elever som sliter psykisk i større eller mindre grad, og skal jobbe systematisk og ved bruk av faglig anerkjente metoder. Fysioterapeut er tilstede ved behov. Skolelege og ergoterapeut er tilknyttet tjenesten. Kontakt formidles via helsesøster.

Vi er tilgjengelig for elever som strever med ulike helseproblemer, og oppfordrer foreldre/foresatte og elever til å ta kontakt ved spørsmål og behov for veiledning eller oppfølging. Der det er aktuelt, henvises barn videre til andre samarbeidsinstanser. Vi samarbeider blant annet med foresatte, skolen, fastlege, barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), skoletannlege, PP tjenesten og barnevernet.

Behandling av sykdom og skader henvises til fastlege eller legevakt.

Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (jfr. helsepersonelloven).

Helsesøster for 1.-7. trinn
Charlotte Myrvang Hutcheson
Tilstede: Mand, onsdag, torsdag, fredag Kl. 8.30- 14.30
Telefon: 902 37 081
E-post: charlottemyrvang.hutcheson@bsh.oslo.kommune.no

Helsesøster for ungdomstrinnet
Ina Takle Renskaug
Tilstede:
Telefon: 982 65 312
E-post: ina.takle.renskaug@bsh.oslo.kommune.no

Dokumenter til nedlasting:

Årshjul for skolehelsetjenesten – Barneskolen
Årshjul for skolehelsetjenesten – Ungdomsskolen

Har du det vanskelig hjemme, eller er du bekymret for et barn?

Tvangsekteskap og kjonnslemlestelse

Informasjon om hodelus

Vaksiner:
Informasjon om HPV-vaksine
Samtykkeskjema DTP-IPV 2. trinn
Samtykkeskjema DTP-IPV 10. trinn
Samtykkeskjema HPV 7. trinn
Samtykkeskjema MMR 6. trinn

Linker:
www.ung.no
nettvett.no/veiledninger/
www.klara-klok.no
mirasenteret.no/no/psykisk-helse
Helsesykepleier: ny tittel – samme kompetanse (nsf.no)