Skolehelsetjenesten

Marianne Pettersen

Marianne Pettersen
Helsesykepleier 1 – 7. trinn
940 29 252
marianne.pettersen@bsh.oslo.kommune.no

Til stede: mandag til fredag.
Tirsdag etter avtale.

ansatt

Camilla Rørtveit
Helsesykepleier 8.-10. trinn
940 17 401
camilla.rortveit@bsh.oslo.kommune.no

Til stede: mandag og fredag.

Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme elevenes fysiske og psykiske helse, forebygge sykdom og skade, samt bidra til gode miljømessige forhold. Alle barn og unge har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de går på.

Elevene følges opp etter et fast program anbefalt av Helsedirektoratet, hvor vaksinering, helseundersøkelser, undervisning og veiledning, både individuelt og i grupper, inngår.

Alle elever får tilbud om vaksinasjon ut i fra nasjonale retningslinjer.

Merk! Det sendes ut informasjon og innkallinger fra skolehelsetjenesten om bl.a.  helseundersøkelser og samtykkeskjemaer via HelseNorge.

 

Skolehelsetjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid. Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier som er tilstede på skolen faste dager. Helsesykepleier er sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid.

Vi er tilgjengelig for elever som strever med ulike helseproblemer, og oppfordrer foreldre/foresatte og elever til å ta kontakt ved spørsmål og behov for veiledning eller oppfølging. Der det er aktuelt, henvises barn videre til andre samarbeidsinstanser. Vi samarbeider blant annet med foresatte, skolen, barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), skoletannlege, PP tjenesten og barnevernet.

Behandling av sykdom og skader henvises til fastlege eller legevakt.

Alle som jobber i skolehelsetjenesten er ansatt i bydel St.Hanshaugen, men samarbeider tett med skolen. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt (jfr. helsepersonelloven).

 

VIKTIG INFO FRA SKOLEHELSETJENESTEN:

Årshjul for skolehelsetjenesten – Barneskolen
Årshjul for skolehelsetjenesten – Ungdomsskolen

Oslo kommune: Helsestasjon for ungdom (HFU)

FHI- Informasjon og samtykkeskjemaer for vaksinasjon i skolealder 

Kontaktinformasjon barnevernet Oslo Kommune: Bufdir-foreldrehverdag

Oslo kommune familievernkontoret

Samtykkeskjema HPV vaksine

Film om HPV vaksine

Foreldresupport – Mental Helse

Linker:

Alarmtelefonen
Ung.no
Kostverktøyet

TUNING IN TO TEENS (TINT)

Oppstart: Fredag 3. mars
Tid: 13-15
Sted: Stensberggata 25, 0170 OSLO

TINT invitasjon våren 2023