Overgangen fra barne- til ungdomsskole

Elever på 7. trinn får automatisk plass på ungdomstrinnet. Ut fra vår pedagogiske plattform, blir gruppene satt sammen på nytt. Det tas mange hensyn når grupper settes sammen, og flere av de forholdene rektor må vurdere, er underlagt taushetsplikt. Plassering i en gruppe er følgelig ikke et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser, og det er ingen formell klageadgang på rektors vedtak.