Naboinformasjon 27.05.21

Glassrekkverk til balkonger på bygg B1 er snart ferdig montert, og bygg B2 påbegynnes fortløpende.
Fasade med panel på bygg B1 er ferdigstilt, og på bygg B2 gjenstår hovedsakelig 1 etg. Arbeidene
ferdigstilles innen en uke. Stillas er demontert.

Se fullstendig skriv fra BundeBygg AS (pdf)

Arkiv