Naboinformasjon 20.10.20

Bygg B1

Bygget er nå lukket med yttervegger og vinduer. Innvendige arbeider er godt i gang og bemanning på plassen tar seg opp. Følgende fag arbeider innvendig for øyeblikket: Tømrer, elektriker, rørlegger, ventilasjon, flislegger og gulvstøp. Vi tilfører med dette større mengder med materiell, og inntransporter skjer hyppigere enn før. Murer er i gang med teglsteinsfasadene. Begge kortsider er ferdigstilt, og arbeidene fortsetter på den ene langveggen i tre uker framover.

Bygg B2

Råbygget er ferdigstilt, og arbeider med å tette tak pågår. Vi monterer stillas ferdig på B2 ila en uke. Arbeider med yttervegger er påbegynt. Rørlegger starter med å legge rørføringer i 1 etg og vil bruke ca 2 uker. Murer har ferdigstilt teglsteinsfasaden mot bygg 657.

Se fullstendig skriv fra BundeBygg AS (pdf)

Arkiv