Informasjon om nabotomt

På nabotomten mot øst, skal Fredensborg Bolig rive eiendommer og oppføre boligblokker. Prosjektet er godkjent av Oslo kommune. Fredensborg Bolig har forespurt om å bruke noe av skolegården i rive- og byggeperioden. Oslo katolske bispedømme (OKB) som eier skolebygningen er i forhandlinger med Fredensborg Bolig om vilkårene for bruk av skolegården. OKB er opptatt av at byggeprosjektet ikke skal påvirke skolens virksomhet i nevneverdig grad. Dette gjelder støy, rystelser og støv. Undervisningen skal kunne pågå uforstyrret i hele anleggsperioden. I tillegg er sikkerheten knyttet til elever og ansatte, samt andre brukere av skolen i forbindelse med byggeprosjektet av overordnet betydning. OKB har satt frem konkrete vilkår for bruk av skolegården som blant annet går ut på at hvis det oppstår støy eller lignende, skal rektor av eget tiltak ha rett til å stoppe arbeidene inntil skoledagen er over.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når forhandlingsresultatet foreligger. Oppstart av riveprosjektet er ikke avklart ennå.

Spørsmål i sakens anledning kan rettes til styreledere Bjørn O. Øiulfstad, 94781560 / bjorn@advoiulfstad.no

Arkiv