Nabovarsel for uke 47 og 48

Vi er nå i gang med sluttfasen for Øst-Riv og grunnarbeider fasens del av prosjektet og overlater til de som skal føre opp bygget ila 2 uker.

Det vil bli sendt ut ett eget varsel dersom vi ser endringer underveis.

Sprengingen og oppgravingen av tomten er nå i sluttfasen og det er kun avretting og klargjøring for betong samt sikring av fjellet som står igjen, før vi skal tilbakeføre terrenget etter att kjelleren er ført opp.

Boringen for å sikre fjellet, som vi ser på som sterkt støyende vil fortsatt foregå i ca 2 uker fra kl 16:00 til 21:00. Det vil fremdeles på dagtid foregå arbeider på tomten som vi ikke anser (iht, støydispansasjonen) som sterkt støyende arbeider.

Beklager feil dato!

Det vil foregå sprengningsarbeider på tomten tom. 20.11. Dette vil kun ha støy i korte perioder på ca 3 minutter pr gang. Og vil gjenta seg maksimalt 2 ganger pr, dag. Dette vil bli varslet med en høy fløyte for sikkerheten.

Vil til enhver tid ha vakter ved sprengingen mot Thor Olsens gate og St.Sunniva. Det vil bli gått sikringsrunder før hver salve/sprengladning, der vi viser alle vekk fra området og vi vil ringe på til alle i Thor Olsens gates der vi ser det nødvendig. For å varsle om å holde seg vekk fra vinduene i bygget.

Det er ingen mulighet for å få steinskader mot byggene da vi sikrer alle salver med matter. Men vi tar alle forhåndsregler som er påkrevd.

Sender også med støy dispensasjonen som er godkjent av bydelsoverlegen.(vedlegg 1)

Noe støy vil det bli i denne perioden som boring, pigging og maskiner. Det vil ikke bli sterkt støyende arbeider i denne prosessen utover dispensasjonens tider.

Arbeidstiden vår er fra 07.00 til 21.00 med 2 pauser av 30 min kl 11.00 og 16.00. og 60 min pause ved sterkt støyende arbeider! Vi beklager støv, støyen, lukten og trafikkaoset vi skaper til tider – vi gjør alt vi kan for å begrense oss, men det er dessverre ikke alltid like lett. Det er en vanskelig balansegang mellom å holde fremdrift og holde oss inne med naboer.

Overføring av prosjektets kontaktpersoner, nabovarsling og informasjon vil komme på neste nabovarsel som sendes om 2 uker.

Vedlegg (pdf)

Med vennlig hilsen
Øst-Riv AS

Arkiv