Praktisk info

Ringetider

1. time 08.30 – 09.15
2. time 09.15 – 10.00
Pause 10.00 – 10.15
3. time 10.15 – 11.10
Storefri 11.10 – 11.40
4. time 11.40 – 12.25
5. time 12.25 – 13.10
Pause 13.10 – 13.20
6. time 13.20 – 14.05 *
7. time 14.05 – 14.45 *
8. time 14.45 – 15.30 *

Pauser ved behov.

Punktlighet

St. Sunniva skole har elever som bor til dels langt fra skolen -og noen i andre kommuner. Undervisningen begynner klokken 0830 om morgenen både for barnetrinnet og ungdomstrinnet. Skolen utviser forståelse for at når elever har lang reisevei, kan det enkelte ganger oppstå forhold man ikke er herre over og som gjør at det blir vanskelig å nå frem i tide til skolestart. Vi minner imidlertid om at det er foreldrenes ansvar å legge forholdene til rette slik at eleven når frem i tide.

Regler ved forsentkomming

De elever som kommer for sent til undervisningen må gå inn i skolebygningen gjennom den vanlige inngangen fra skolegården. Elevene skal ikke gå igjennom resepsjonen. Hjemmet varsles dersom en elev kommer ofte for sent. Hjelper ikke dette, blir elev og foresatte innkalt til møte med kontaktlærer. På ungdomstrinnet vil gjentatt forsentkomming kunne føre til nedsatt ordenskarakter.

Forsentkomming skaper forstyrrelser i morgensamlingen og ellers i timene, så vi håper på godt samarbeid med hjemmene så problemet blir så lite som overhodet mulig.

Bestilling av skolemelk, juice og frukt

Melk, juice og frukt kan nå eventuelt bestilles på skolelyst.no

Verdisaker og gjenglemt tøy

Skolen er ikke ansvarlig for å erstatte det som måtte bli borte. Derfor er det spesielt viktig at barna ikke har med seg kostbart tøy på skolen eller tar med seg dyre gjenstander/utstyr. Hvis de må ta med seg penger, bør de bære disse på seg eller be kontaktlærer om å ta vare på pengene. Merk tøyet med navn eller initialer, da er det lett å finne det igjen. Gjenglemt tøy samles i eget rom i 1. etg. ved resepsjonen. Ved slutten av hvert semester blir alt fjernet, og det som ansees som egnet, gis til Caritas.