Stiftelsen Erna Margareth Braathens Legat – Søk om støtte fra stiftelsen

Stiftelsen Erna Margareth Braathens Legat er en allmennyttig stiftelse, hvor avkastning på kapitalen skal bidra til utdanning av katolsk ungdom bosatt i Oslo. Stiftelsen har en kapital på kr. 6 millioner.

Stiftelsen skal opptre uavhengig og åpent, og i tråd med god katolsk tradisjon.

Stiftelsen gir støtte til utdanning av elever ved St. Sunniva skole, og katolske studenter bosatt i Oslo som:

  • Av uforutsette årsaker har behov for økonomisk støtte til å betale skolepenger, eller søker om støtte til høyere utdanning som kvalifiserer for kompetanse til ansettelse i katolske institusjoner.
  • Viser fremragende evner, og som ønsker å fordype seg faglig ved deltagelse på sommerskoler, konkurranser, kurs ol.

Styret vil legge særlig vekt på å gi støtte til elever ved St. Sunniva skole. Styret har anledning til å dele ut gaver etter eget skjønn. Alle gaver bevilges av styret, og styret begrunner ikke avslag på søknader.

Søknadsfrist er 1. mars 2019. Søknader sendes til: rektor@stsunniva.no

Behandling av søknader og personopplysninger

Kun søknader som er mottatt innen utløpet av søknadsfristen behandles av styret.

Ved tildeling skal det legges særlig vekt på at gaven bidrar til å støtte opp om katolsk utdanning og tro, og katolske familier som er kommet i en vanskelig økonomisk situasjon.  Gavemottaker må sende stiftelsen en kort rapport som viser at gaven er benyttet som beskrevet i søknaden.

Stiftelsen behandler personopplysningene i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Vi benytter personopplysninger kun i forbindelse med behandling av søknader og tildeling av støtte.

Søkere kan kreve innsyn i, og retting eller sletting av personopplysninger, herunder be om begrenset bruk av personopplysninger, samt protestere mot behandlingen av dem.

Avslåtte søknader makuleres umiddelbart. Personopplysninger knyttet til søkere som får støtte oppbevares i 5 år. Deretter slettes personopplysningene.