FAU

St Sunniva-foreldrene er et samarbeidsforum for foreldre ved St Sunniva skole i Oslo. St Sunniva-foreldrene skal bidra til styrking og utvikling av skolens sosiale og fysiske miljø, samt være et bindeledd mellom skole og foreldre.

St Sunniva-foreldrenes styre (FAU) er et arbeidsutvalg valgt av St Sunniva-foreldrene og er det utøvende organet for St Sunniva-foreldrene. FAU er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. FAU skal sikre reell medvirkning for foreldrene, og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt. FAU skal bidra til styrking av skolens sosiale og fysiske miljø.

FAU kan bistå med:

  • Å ta opp (vanskelige) saker overfor skolen. FAU har taushetsplikt!
  • Økonomisk støtte til arrangementer, eksempelvis skoleball og transport til 2.klassetur til Vangen.
  • Økonomisk støtte til relevante innkjøp, eksempelvis støtte til lekeapparater i skolegården.
  • Kunnskapsoverføring mellom foreldrene, slik at arrangementer kan gjennomføres smidigere. Eksempelvis råd til gjennomføringen av julemarkedet og 17.mai.
  • Infrastruktur for arrangementer. Eksempelvis VIPPS-nummer, betalingsterminaler og diverse annet utstyr.

FAU-manual med råd om arrangementer

Vi i FAU arbeider med å sette sammen en «FAU-manual», hvor vi samler sammen erfaringer fra de ulike arrangementene. Dette er erfaringer som vi selvsagt deler med fremtidige generasjoner! Vi har i dag en del informasjon om Vangen-turen for 2. klasse, plan for servering på Mariaholmturen for 7. klasse og julemarkedet arrangert av 8. klasse. Har du erfaringer fra et arrangement ved St. Sunniva skole? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Kontaktinformasjon

FAU kan kontaktes på e-post: fau@stsunniva.no.

Styreleder Lars Edvardsen kan også nås på telefon 908 41 765 eller e-post: edvardsen@hotmail.com.

Lars Edvardsen
Styreleder FAU 
908 41 765
edvardsen@hotmail.com