Info fra byggeleder vedrørende nabotomten 16.09.19

Vi er nå godt i gang med spuntings arbeidet og har startet på utlasting av tomten.

Spuntings arbeidet og boringen som vi ser på som sterkt støyende vil fortsatt foregå i ca 2 uker fra kl 16:00 til 21:00

Det vil fremdeles på dagtid foregå arbeider på tomten som vi ikke anser (iht, støydispansasjonen) som sterkt støyende arbeider.

Det vil i en periode foregå sprengningsarbeider på tomten. Dette vil kun ha støy i korte perioder på ca 3 minutter pr gang. Og vil gjenta seg maksimalt 2 ganger pr, dag. Dette vil bli varslet med en høy fløyte for sikkerheten.

Vil til enhver tid ha vakter ved sprengingen mot Thor Olsens gate og St.Sunniva.

Det vil bli gått sikringsrunder før hver salve/sprengladning, der vi viser alle vekk fra området og vi vil ringe på til alle i Thor Olsens gates der vi ser det nødvendig. For å varsle om å holde seg vekk fra vinduene i bygget.

Det er ingen mulighet for å få steinskader mot byggene da vi sikrer alle salver med matter. Men vi tar alle forhåndsregler som er påkrevd.

Sender også med støy dispensasjonen som er godkjent av bydelsoverlegen.(vedlegg 1)

Vi er nå i gang med utgravingen av byggetomten og i den forbindelse sprenge deler av fjellet som dukker opp.

Noe støy vil det bli i denne perioden som boring, pigging, og maskiner.

Det vil ikke bli sterkt støyende arbeider i denne prosessen utover dispensasjonens tider.

Arbeidstiden vår er fra 07.00 til 21.00 med 2 pauser av 30 min kl 11.00 og 16.00. og 60 min pause ved sterkt støyende arbeider!

Vi beklager støv, støyen, lukten og trafikkaoset vi skaper til tider – vi gjør alt vi kan for å begrense oss, men det er dessverre ikke alltid like lett. Det er en vanskelig balansegang mellom å holde fremdrift og holde oss inne med naboer.

Fremover vil det bli kontinuerlig normal drift i tiden fremover uten noe særlig forandring i driften.

Det vil bli sendt ut Naboinformasjon annenhver mandag om status i prosjektet samt informasjon om støyende arbeider i tiden fremover.

Vi skal i helgen 20.9-22.9 flytte sikringsgjerder inne på skolegården til St.Sunniva. Vi skal tilbakeføre skolens uteområde og flytte sikringsgjerden så langt mot oss som mulig.

Vedlegg 1
Vedlegg 2 

Med vennlig hilsen
Øst-Riv AS

Arkiv