Nye 1. trinn 2020-2021

Kjære foresatte til elever på 1. trinn høsten 2020!

Den 12. mai var det planlagt et informasjonsmøte i Allrommet på skolen, der skolens ledelse, sosiallærer på barnetrinnet og logoped, samt SFO-leder, ville informere om skolen vår, om skoletilbudet på 1. trinn, om SFO, og om hvordan dere foreldre kan forberede barna på en god skolestart. Dagens situasjon gjør at vi ikke kan gjennomføre dette møtet. Vi får heller ikke anledning til en omvisning på skolen, eller å ha vår faste «Førskoledag» med barna i juni, slik vi pleier.

Vi ønsker derfor å gi dere litt informasjon før elevene skal begynne på skolen til høsten, slik at overgangen mellom barnehage og skole blir så god og trygg som mulig. Derfor har vi laget dette skrivet med det vi mener er det viktigste å få vite nå, og så vil dere få mer og utfyllende informasjon på foreldremøtet til høsten. Det håper vi inderlig at vi får gjennomført som normalt.

St. Sunniva skole skal som katolsk skole utvikle hele mennesket. Den overordnede del av læreplanen for katolske skoler viser til fortellingen fra Lukas 2,52, hvor Jesus som 12-åring stod fram i tempelet: «Og Jesus gikk fram i alder og visdom og var til glede for Gud og mennesker.» Fortellingen peker på utvikling av fire sider av mennesket: Det fysiske, det intellektuelle, det religiøse og det sosiale menneske. I dette har skolen sitt pedagogiske program, hele personen skal utvikles med dets endelig mål for øyet – og dette går gjennom et helt og fullstendig menneskelig liv i samfunn med andre.

På St. Sunniva er vi mange ansatte. Det er rektor og inspektører, skoleprest, sosiallærere, rådgiver, logoped og helsesykepleier. I hver klasse på barnetrinnet er det en kontaktlærer og i tillegg har vi faglærere og assistenter.

Vi er ca. 530 elever på skolen, fordelt på 20 klasser med to paralleller på hvert trinn. Til høsten vil det være ca. 48 elever på 1. trinn som deles inn i to klasser. Det vil være en kontaktlærer i hver klasse. I tillegg vil det være faglærere, logoped og assistenter på trinnet.

Klassesammensetningen bruker vi mye tid på, og vi lager den på bakgrunn av informasjon fra dere foresatte og barnehagene. Vi tenker på helheten, og deler klassene inn etter kriteriene pedagogiske hensyn, tilnærmet lik klassestørrelse og tilnærmet lik kjønnsfordeling. Klasseinndelingen vil være klart i løpet av juni og presenteres første skoledag.

Fagene for 1. trinn er norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, kunst & håndverk, musikk, kroppsøving og kristendom. Elevene skal lærer seg sosial kompetanse og grunnleggende ferdigheter som å kunne lese, skrive og regne. På St. Sunniva skole bruker vi bøker i undervisning og leksearbeid. St. Sunniva skole benytter ikke læringsbrett som et læremiddel.

Skoledagen begynner til første time kl. 08.30, og skoledagen avsluttes kl. 13.10. SFO er åpent frem til kl. 17.00.

SFO er en del av skolens helhetlige læringsmiljø. Alle barn på 1.-4. trinn har rett til SFO-plass på St. Sunniva om ønskelig. På SFO er det ca. 160 barn fra 1.-4. trinn fordelt på tre avdelinger. Hver avdeling har en baseleder og assistenter.

Logoped Kristin Braaten har laget to informasjonsskriv til dere foreldre. Det ene handler om hvordan forberede barnet til skolegang. Det andre handler om skolens leseopplæring.

Sosiallærer Trine-Lise Bøhler arbeider med saker som handler om særskilt språkopplæring. Se vedlagt informasjonsskriv fra sosiallærer.

Helsesykepleier for barnetrinnet heter Charlotte Myrvang Hutcheson. Se vedlagt informasjon om skolehelsetjenesten.

Oppstart på SFO er mandag 3. august. Foreldre velger en innkjøringsdag de to første ukene i august. Ønsket innkjøringsdag sendes SFO-leder på e-post innen 12. juni: STSILAS@stsunniva.no.

Skolestart er mandag 17. august kl. 09.00. Rektor roper opp elevene klassevis i skolegården og hilser på hver enkelt. Elevene følger med kontaktlæreren sin til klasserommet og har sin første undervisning. Første skoledag avsluttes kl. 11.30.

Vi gleder oss til å bli kjent med alle de nye 1. klassingene, og håper skolehverdagen etter hvert vil gå som normalt.

Velkommen til St. Sunniva skole!

Vennlig hilsen
Helene Hatle, rektor

Arkiv