Søk skoleplass

Om søker

JenteGutt
JaNei
JaNei
JaNei
JaNei
JaNei
JaNei

Legg ved dåpsattest

Mor
Far
Opptaket til 1. trinn og 8. trinn

Fristen 1. desember er lik for alle søkere. Vedtak om inntak fattes først etter søknadsfristen har gått ut. For sent innkomne søknader tas ikke med i hovedopptaket til 1. trinn og 8. trinn.

Selve opptaket foretas tidlig i vårhalvåret (januar – februar). Søknader til eventuelle ledige plasser på andre klassetrinn behandles gjennom skoleåret. Skolen har et eget inntaksreglement og avslag om skoleplass kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Alle søknader som blir behandlet vil motta bekreftelse i løpet av 14 dager.