Søk skoleplass

Gode grunner for å søke St. Sunniva skole

St. Sunniva skole er en kristen-katolsk barne- og ungdomsskole i Oslo. Skolen ble opprettet av St. Josephsøstrene i 1865 og fikk navnet St. Sunniva etter den norske kvinnelige helgen; Sankta Sunniva. Fra 2008 ble St. Sunniva en selvstendig kirkelig stiftelse i bygninger eid av Oslo Katolske Bispedømme (OKB).

St. Sunniva skole drives etter Friskoleloven og har sine egne statutter. Vårt mål er å utvikle hele mennesket. Vi stiller krav til dannelse og disiplin, og lærer elevene om katolske verdier og holdninger som danner et fundament for gode verdivalg.

På St. Sunniva har vi et trygt og godt læringsmiljø med stabil lærergruppe. Undervisningen er forankret i klasseromskultur med tradisjonell skrive- og leseopplæring. Vi møter elevene med mye omsorg, men stiller også krav når det gjelder kunnskapstilegnelse.

St. Sunniva skole skal være et sted hvor elevene lærer å forstå og være ansvarlige for livet i lys av kristen tro.

  Om søker

  JenteGutt
  JaNei
  JaNei
  JaNei
  JaNei
  JaNei
  JaNei

  Legg ved dåpsattest
  Legg ved karakterkort (gjelder søkere for 9. og 10. trinn)

  Mor
  Far