Søk skoleplass

Om søker

JenteGutt
JaNei
JaNei
JaNei
JaNei
JaNei
JaNei

Legg ved dåpsattest
Legg ved karakterkort (gjelder søkere for 9. og 10. trinn)

Mor
Far

Opptaket til 1. trinn og 8. trinn

Fristen 1. desember er lik for alle søkere. Vedtak om inntak fattes først etter søknadsfristen har gått ut. For sent innkomne søknader tas ikke med i hovedopptaket til 1. trinn og 8. trinn ved oversøking. Selve opptaket foretas tidlig i vårhalvåret (januar – februar). Skolen har et eget inntaksreglement og avslag om skoleplass kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Dersom det skulle være ledige plasser etter hovedopptaket til 1. trinn og 8. trinn, vil det også i visse tilfeller være anledning for løpende inntak.

Søknader på andre klassetrinn

Søknader til eventuelle ledige plasser på andre klassetrinn behandles fortløpende gjennom skoleåret. Søknader registreres i vårt inntakssystem og er gyldig inntil skoleplass eventuelt kan tilbys.

Alle søknader som blir behandlet vil motta bekreftelse i løpet av 14 dager.