Skolepenger

Terminsatsene for skolepengene fra og med skoleåret 2023-2024:

1.-7. trinn

  • Per termin kr. 2 603,-.
  • Det gis søskenmoderasjon for hvert søsken nr. 2 og nr. 3. Terminbeløpet for søsken er da kr. 1 756,-.

8.-10. trinn

  • Per termin kr. 2 966,-.
  • Det gis søskenmoderasjon for hvert søsken nr. 2 og nr. 3. Terminbeløpet for søsken er da kr. 2120,-.

Øvrige søsken betaler ikke skolepenger.

 

Det betales skolepenger i 10 terminer hvert skoleår. Skolen fakturerer skolepengene månedlig med forfall den 15. i hver måned. Ved oppstart etter første skoledag i august, krever skolen betaling for hele terminer fra og med oppstartsterminen.

Foresatte forplikter å innbetale riktig beløp innen de gitte fristene og er innforstått med at ved vesentlig mislighold av avtalen vil skolen anse avtalen som brutt og heve avtalen med den følge at eleven ikke lenger har skoleplass ved St. Sunniva skole.

Foresatte kan si opp skoleplassen med to måneders oppsigelsestid fra den 1. hver måned. Det må betales penger i oppsigelsestiden, selv om eleven skulle ha sluttet ved skolen før oppsigelsestidens utløp.