Hilsen fra St. Sunnivas skolebibliotek

St.Sunnivas skolebibliotek har fått plass på skolebibliotekordningen til Norsk Kulturfond.

Norsk kulturråd skolebibliotekordning støtter 380 skolebibliotek fra hele landet med flere esker med kulturfondbøker i året. Av 661 skolebibliotek som søkte på støtteordningen fikk vårt bibliotek bli med. Hurra! Nå får vi styrket boksamlingen vår med et bredt utvalg av ny litteratur rettet mot barn og unge. Forsøksordningen varer i 3 år, og nå i begynnelsen av Mai mottok vi vår første eske.

Arkiv