Nyheter fra skolen

Elever på 10. trinn får fullverdig vitnemål uten eksamen

I vitnemålet vil det stå at eksamen er avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntaket til videregående opplæring. Udir legger ut all informasjon om eksamen på denne siden:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

Regjering vil vurdere om det vil være mulig å gjennomføre muntlig eksamen. Beslutning om dette vil komme etter påske.

Eksamen for privatister utredes videre

Kunnskapsdepartementet ser nå på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen. Vi  legger ut informasjon så snart vi vet mer.

Les mer informasjon om avlysning av eksamen

Oversikt over tilbud for unge

Se oversikt over tilbud for unge fra Oslo kommune (pdf)

Skolen vil være stengt til og med 13. april

Til elever, foreldre og ansatte ved St. Sunniva

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler fortsatt skal være stengt til og med 13. april. Perioden kan bli forlenget.

St. Sunniva skole er stengt i samme periode som Oslo kommune stenger alle sine skoler.

Alle skolens møter frem til 13. april er avlyst.

Vennlig hilsen Helene Hatle, rektor

Tale fra rektor til elever, foresatte og ansatte ved St. Sunniva Skole

Informasjon fra IT

  • Alle IT-spørsmål skal sendes til meg.
  • Vi får masse IT- forslag fra foreldrene. Vi har dessverre ikke kapasitet til å svare på alle disse forslagene.​

Vi bruker disse IT-systemer til å kommunisere med elever/foresatte:​

  • Skooler​
  • Office365 (e-post)​
  • Mobilskole.​
  • Microsoft Teams. Vi har den siste uken jobbet med å få dette klart.
  • Med vennlig hilsen

Maksims Pozdnakovs
stsmapo@stsunniva.no
Tlf. 916 92 751/ 23 29 25 10
IT-ansvarlig
St. Sunniva skole

Hjertetelefonen❤

I dag åpner skolens hjertetelefon. Dette er et tilbud til alle elevene på St. Sunniva skole.

Nå som skolen er stengt i en periode, er det fint å ha noen å snakke med.

Ønsker du å snakke med en voksen, kan du ta kontakt med Siri eller Lasse hver dag mellom kl.10.00 og 14.00.

Send gjerne en sms, ring eller send mail.

Lasse sosiallærer:
E-post: lasse@stsunniva.no
Telefon: 986 87 524

Siri rådgiver:
E-post: siriw@stsunniva.no
Telefon: 92623227

St. Sunniva skoles ❤☎️

Informasjon fra rådgiver

Jeg har i dag vært i kontakt med inntaksleder i Utdanningsetaten i Oslo, og inntakskontoret i Viken. De opplyser begge at inntaket til videregående skole skal gå etter planen. De er i rute, og 1. inntak vil kunngjøres ca. 7. juli.

Når det gjelder opptaksprøver til musikk, dans, drama og toppidrett, vil det bli laget alternative løsninger i henhold til myndighetenes retningslinjer i forhold til smittefare.  Jeg vil informere nærmere om dette når det foreligger mer konkret informasjon.

All den ordinære informasjon om videregående utdanning ligger på oslo.vilbli.no eller viken.vilbli.no.  De har ingen spesiell corona-informasjon der.

Forøvrig er rådgiver tilgjengelig på mail hverdager mellom 8.30 og 15.30: stssiwe@stsunniva.no

Vennlig hilsen
Siri Wergeland
Rådgiver
St. Sunniva skole

Skolehelsetjenesten er tilgjengelig i tiden hvor skolen holder stengt

I tiden hvor skolen holder stengt er helsesykepleier og elevterapeut tilgjengelig.

Helsesøster for 1.-7. trinn
Charlotte Myrvang Hutcheson
Telefon: 902 37 081
E-post: charlottemyrvang.hutcheson@bsh.oslo.kommune.no

Elevterapeut for 1.-10. trinn
Telefon: 940 17 379
E-post: elena.falck@bsh.oslo.kommune.no

Helsesykepleier på ungdomstrinnene
Telefon: 940 17 401
E-post: camilla.rortveit@bsh.oslo.kommune.no

Du kan også følge HFU på Snapchat, hvor det kommer til å bli lagt ut informasjon om ulike steder man kan ta kontakt dersom man føler seg ensom, redd eller har andre bekymringer.

Alle skolens møter frem til 26. mars er avlyst

Alle skolens møter frem til 26. mars er avlyst. Vi vil gjøre en løpende vurdering for resten av vårens foreldremøter i henhold til nasjonale myndigheters anbefalinger og retningslinjer.

Ta kontakt med oss på telefon 23 29 25 00 eller post@stsunniva.no dersom du har spørsmål.

Skolen holdes stengt fra 13. mars

Til foreldre og foresatte ved St. Sunniva skole
St. Sunniva skole stenges fra og med fredag 13. mars. Skolen stenger, som en konsekvens av at Oslo kommune stenger alle sine skoler. Fra og med i dag torsdag 12. mars gjelder dette:

• Foreldrene må hente de yngste elevene i 1.-4. klasse. Skolen og SFO holder det gående til elevene på småskolen er hentet.
• Elevene på mellomtrinnet og ungdomstrinnet sendes hjem etter endt undervisningsdag.
• Elevene må få med seg de mest sentrale lærebøkene.

• Lærerne sendes hjem for å ha hjemmekontor. Dette for å unngå store forsamlinger.
• Lærerne får ikke fri/permisjon, men må sørge for at elevene får opplæringen de har rett på via nett og telefon.
• Lærerne skal være tilgjengelig for elever på e-post og telefoner for å gi individuell veiledning/opplæring av elever.
• Lærerne skal være tilgjengelig for foresatte på e-post og telefoner.
• Lærerne må kunne svare på faglige spørsmål som kommer via nett og telefon fra foresatte og elever.
• Kontaktlærerne har et spesielt ansvar for å følge opp sine respektive elever.
• Rektor, IT-ansvarlig, sosiallærer, skoleprest og kontorpersonell blir på skolen.
• SFO-leder og SFO- assistenter blir på skolen.

• Angående hjemmekontor. Det er en ordning som gjelder inntil noe annet blir bestemt. Dette er for å unngå store forsamlinger.

Alle elever som møter opp på skolen i dag må få med seg de sentrale lærebøkene.

Jeg håper dette går greit og håper alt er normalt igjen etterhvert. I utgangspunktet er St. Sunniva stengt i samme periode som Oslo kommune stenger alle sine skoler.
Ansatte har ikke fri. Samfunnet skal i størst mulig utstrekning holdes gående.

Vennlig hilsen Helene Hatle, rektor