Torsdag 9.juni er det førskoledag på St. Sunniva skole!

Barna som skal begynne på skolen august 2022 møter opp sammen med foresatte i hovedskolegården kl.09:00. Der vil de bli tatt i mot av rektor, sosiallærer og inspektør på barnetrinnet. Deretter vil de få en smakebit på klasserom og skolehverdag sammen med erfarne småskolelærere. Når barna går inn til klasserommene, må foreldrene bli igjen ute. […]

Les mer

Informasjon om foreldremøte for kommende 1. trinn

Kjære foreldre til elever som starter i 1.klasse på St. Sunniva skole august 2022! Vi inviterer dere til informasjonsmøte tirsdag 10.mai kl.17 – 19 i skolens Allrom (underetasjen). Dere vil få møte flere ansatte på skolen. De vil fortelle dere om St. Sunniva skole generelt, skolehverdagen i 1.klasse, begynneropplæringen, arbeid med sosialt miljø, skolefritidsordningen (SFO), […]

Les mer

Informasjon om foreldremøte for kommende 8. trinn

Kjære foreldre til elever som starter i 8.klasse på St. Sunniva skole august 2022! Vi inviterer dere til informasjonsmøte onsdag 11.mai kl.17 – 19 i skolens Allrom (underetasjen). Dere vil få møte flere ansatte på skolen. De vil fortelle dere om St. Sunniva skole generelt, overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen, klassesammensetning, vurdering med karakter, 2.fremmedspråk […]

Les mer

Skolerute 2022 – 2023

Måned Dager Ferier og feriedager  August 10 Skolestart: Torsdag 18.08 September 20 Skolen har plandag 29.09 og 30.09. Elevene har fri. Oktober 16 Høstferie 03.10 – 07.10 (uke 40) November 22 Desember 15 Juleferie f.o.m. 22.12 – 02.01 Januar 21 Første skoledag etter juleferie: Tirsdag 03.01 Februar 15 Vinterferie f.o.m. 20.02 – 24.02 (uke 8) […]

Les mer

Informasjon om skolepenger

Kjære foreldre og foresatte ved St. Sunniva skole! Skolepengene fastsettes av skolestyret i henhold til de reglene som følger av Lov om frittståande skolar (friskolelova) med rett til statstilskot § 6-2 med dertil hørende forskrifter og rundskriv. Skolepengene ligger fortsatt innenfor maksimalsatsen som Utdanningsdirektoratet godkjenner. Skolen har rett til å justere skolepengesatsen i tråd med […]

Les mer

Vintersportsdag for 4.-10. trinn onsdag 8. mars

Endelig kan vi arrangere en felles vintersportsdag for 4.-10. trinn. Viser til vedlagt informasjonsskriv. Frist for påmelding er fredag 4. mars. Vintersportsdag informasjon 2022 (pdf)

Les mer

Eksamen for elever på 10. trinn og i videregående våren 2022 er avlyst

Kunnskapsdepartementet har i dag fastsatt endringsforskriften som avlyser de fleste av vårens ordinære eleveksamener i grunnskolen og i videregående skole. Eksamen for privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål skal gjennomføres. Ny, utsatt og særskilte eksamener og eksamener i enkelte lærefag skal også gjennomføres. Les mer på udir.no

Les mer

Korona: Tilbake til en mer normal hverdag i barnehager og skoler

Regjeringen opphever påbudet om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19 forskriften. Det betyr at barn, elever og ansatte kan gå tilbake til en mer normal barnehage- og skolehverdag. Trafikklysmodellen videreføres som en beredskapsveileder, og skal bare brukes lokalt hvis kommunen mener smittesituasjonen krever det. Les mer på udir.no

Les mer

Korona: Tiltaksnivået i barnehager og skoler skal igjen bestemmes lokalt

Regjerningen opphever det forskriftsfestede nasjonale gule og røde tiltaksnivået som ble innført før jul. Trafikklysmodellen beholdes, og barnehager og skoler skal fortsatt drive smittevernfaglig forsvarlig, noe som betyr minimum grønt nivå. Kommunene må nå gjøre egne vurderinger av situasjonen lokalt, og beslutte tiltaksnivå. Regjeringen har likevel noen anbefalinger: grønt nivå for videregående skoler og voksenopplæringen, og […]

Les mer

Nytt fra nyttår 2022

Her finner du en oversikt over endringer og nyheter for barnehage og skole. Vi oppdaterer artikkelen ut januar om det kommer noe nytt.  Korona Det nasjonale tiltaksnivået videreføres på gult nivå i barnehager, grunnskoler og SFOer. Rødt nivå videreføres i videregående skoler og i voksenopplæringen. Ansatte i skoler og barnehager er unntatt fra smittekarantene i […]

Les mer

Neste side »

Arkiv