Informasjon om foreldremøte for kommende 8. trinn

Kjære foreldre til elever som starter i 8.klasse på St. Sunniva skole august 2022!

Vi inviterer dere til informasjonsmøte onsdag 11.mai kl.17 – 19 i skolens Allrom (underetasjen).

Dere vil få møte flere ansatte på skolen. De vil fortelle dere om St. Sunniva skole generelt, overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen, klassesammensetning, vurdering med karakter, 2.fremmedspråk og valgfag. Det vil bli anledning til å stille spørsmål, og det vil bli mulighet for en omvisning på slutten av møtet for de av dere som ønsker det.

De som vil være til stede fra skolen på møtet er:
Philip Pettersen (rektor)
Eva Einarson og Torfinn Gossner (inspektører)
Lasse Agerup (sosiallærer ungdomstrinnet)
Siri Wergeland (rådgiver)
Camilla Rørtveit (helsesykepleier ungdomstrinnet)

Hjertelig velkommen!

Hilsen St. Sunniva skole

Arkiv