Informasjon om første skoledag

Velkommen til et nytt skoleår!

Første skoledag er torsdag 18. august.

Nye elever møter opp kl. 08:15 – Nye elever på 2.-7. trinn møter opp i 1. etg.
Nye elever på 8.-10. trinn møter opp i 3. etg.
Der vil du møte kontaktlæreren din.

Alle elever 2- til 10. trinn starter kl. 08:30 og har skoledag fram til kl. 13:00
Oppmøte i skolegården klokken kl. 08:30.

Oppmøte 1. trinn klokken kl. 09:00 i skolegården
Skoledagen varer til kl. 12:00
Elevene kan hentes i førsteklasses skolegård.

Arkiv