Informasjon om skolepenger

Kjære foreldre og foresatte ved St. Sunniva skole!

Skolepengene fastsettes av skolestyret i henhold til de reglene som følger av Lov om frittståande skolar (friskolelova) med rett til statstilskot § 6-2 med dertil hørende forskrifter og rundskriv. Skolepengene ligger fortsatt innenfor maksimalsatsen som Utdanningsdirektoratet godkjenner.

Skolen har rett til å justere skolepengesatsen i tråd med konsumprisindeksen.

Terminsatsene for skolepengene fra og med skoleåret 2022-2023 er som følger:

1.-7. trinn
Per termin kr. 2 527,-.
Det gis søskenmoderasjon for hvert søsken nr. 2 og nr. 3.
Terminbeløpet for søsken er da kr. 1 705,-.

8.-10. trinn
Per termin kr. 2 880,-.
Det gis søskenmoderasjon for hvert søsken nr. 2 og nr. 3.
Terminbeløpet for søsken er da kr. 2058,-.

Øvrige søsken betaler ikke skolepenger.

SFO-betaling øker ikke.

Dette til orientering.
Vennlig hilsen Helene Hatle, rektor

Arkiv