Skolerute 2022 – 2023

Måned Dager Ferier og feriedager 
August 10 Skolestart: Torsdag 18.08
September 20 Skolen har plandag 29.09 og 30.09. Elevene har fri.
Oktober 16 Høstferie 03.10 – 07.10 (uke 40)
November 22
Desember 15 Juleferie f.o.m. 22.12 – 02.01
Januar 21 Første skoledag etter juleferie: Tirsdag 03.01
Februar 15 Vinterferie f.o.m. 20.02 – 24.02 (uke 8)
Mars 23
April 14 Påskeferie f.o.m. 03.04 – 10.04
Første skoledag etter påskeferie: Tirsdag 11.04
Mai 18 Fridager: 01.05, 17.05, 18.05, 19.05, 29.05
Juni 16 Siste skoledag: Torsdag 22. juni 2023
Sum 190 skoledager 

Arkiv