Korona: Tilbake til en mer normal hverdag i barnehager og skoler

Regjeringen opphever påbudet om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19 forskriften. Det betyr at barn, elever og ansatte kan gå tilbake til en mer normal barnehage- og skolehverdag. Trafikklysmodellen videreføres som en beredskapsveileder, og skal bare brukes lokalt hvis kommunen mener smittesituasjonen krever det. Les mer på udir.no

Les mer

Korona: Tiltaksnivået i barnehager og skoler skal igjen bestemmes lokalt

Regjerningen opphever det forskriftsfestede nasjonale gule og røde tiltaksnivået som ble innført før jul. Trafikklysmodellen beholdes, og barnehager og skoler skal fortsatt drive smittevernfaglig forsvarlig, noe som betyr minimum grønt nivå. Kommunene må nå gjøre egne vurderinger av situasjonen lokalt, og beslutte tiltaksnivå. Regjeringen har likevel noen anbefalinger: grønt nivå for videregående skoler og voksenopplæringen, og […]

Les mer

Nytt fra nyttår 2022

Her finner du en oversikt over endringer og nyheter for barnehage og skole. Vi oppdaterer artikkelen ut januar om det kommer noe nytt.  Korona Det nasjonale tiltaksnivået videreføres på gult nivå i barnehager, grunnskoler og SFOer. Rødt nivå videreføres i videregående skoler og i voksenopplæringen. Ansatte i skoler og barnehager er unntatt fra smittekarantene i […]

Les mer

Korona: Tiltaksnivået i barnehager og skoler heves

Regjeringen har besluttet å heve det nasjonale tiltaksnivået i barnehager og skoler. Fra torsdag 16. desember må barnehager, barneskoler, SFOer og ungdomsskoler drive på gult nivå. Videregående skoler og voksenopplæringen må drive på rødt nivå. Tiltakene gjelder i minimum fire uker fra torsdag 16. desember. Les mer på udir.no.

Les mer

Nytt om massetesting 1. til 4. trinn 13. desember

Nå blir jevnlig testing (massetesting) utvidet til 1. til 4. trinn. Helseetaten planlegger for utsending til alle grunnskoler i Oslo onsdag og torsdag denne uken. Testene skal sendes hjem med elevene, og de foresatte må vise varsomhet når de tester barnet. Barn skal ikke tvinges til å gjennomføre testing dersom de motsetter seg dette. Vedlagt […]

Les mer

Siste skoledag før juleferien

Program tirsdag 21. desember 2021 Kl. 08.30. Alle møter til vanlig tid. Kl. 08.45. Messe småskoletrinnet. Dagen avsluttes kl. 13.00. Kl. 10.15. Messe mellomtrinnet.    Dagen avsluttes kl. 13.00. Kl. 12.00. Messe ungdomstrinnet. Dagen avsluttes kl. 13.00. SFO holder åpent fra kl. 13.00 – kl. 17.00.   Etter jul starter skolen for elevene tirsdag 4. […]

Les mer

Trafikklysmodellen gjeninnført – grønt nivå på St. Sunniva skole

Grønt tiltaksnivå på St. Sunniva skole fra 9. desember.  Nasjonale myndigheter har bestemt at skoler og barnehager i hele landet skal ta i bruk trafikklysmodellen for å regulere smitteverntiltakene. Tiltaksnivået skal være på minst grønt nivå. Det er nå grønt tiltaksnivå i skolene i Oslo, det vil si tilnærmet normal drift. Grønt nivå betyr: Ingen […]

Les mer

Korona: Grønt nivå i barnehager og skoler

Regjeringen har besluttet at trafikklysmodellen gjeninnføres fra og med 9. desember 2021. Dette innebærer at alle barnehager og skoler må drive på grønt nivå i trafikklysmodellen. Lokale helsemyndigheter i kommuner med mye smitte, kan vurdere om det er behov for gult eller rødt nivå for barnehager og skoler. Forskriftsendringen trer i kraft natt til 9. desember, men skoler […]

Les mer

St. Sunniva skoles tradisjonelle Julesangaften – Avlyst

Grunnet smittevern må vi dessverre avlyse St. Sunniva skoles tradisjonelle Julesangaften i St. Joseph kirke torsdag 16. desember.

Les mer

Svar på spørsmål vedrørende smittesituasjonen

Legger ved en link her som svarer på mye av det skolen får spørsmål om vedrørende smittesituasjonen. Trafikklysmodellen er ikke i bruk per i dag da samfunnet generelt er åpent. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/andre/smittevern-i-skoler-og-barnehager/

Les mer

« Forrige sideNeste side »

Arkiv