Informasjon om foreldremøte for kommende 1. trinn

Kjære foreldre til elever som starter i 1.klasse på St. Sunniva skole august 2022!

Vi inviterer dere til informasjonsmøte tirsdag 10.mai kl.17 – 19 i skolens Allrom (underetasjen).

Dere vil få møte flere ansatte på skolen. De vil fortelle dere om St. Sunniva skole generelt, skolehverdagen i 1.klasse, begynneropplæringen, arbeid med sosialt miljø, skolefritidsordningen (SFO), skolehelsetjenesten, spesialundervisning og særskilt norskopplæring. Det vil bli anledning til å stille spørsmål, og det vil bli mulighet for en omvisning på slutten av møtet for de av dere som ønsker det.

De som vil være til stede fra skolen på møtet er:

Philip Pettersen (rektor)
Torfinn Gossner (inspektør 1.-4.trinn)
Kristin Braaten (logoped og lærer i 1.klasse)
Trine-Lise Bøhler (sosiallærer 1.-7.trinn)
Ilknur Arslan Suslu (SFO-leder)
Marianne Pettersen (helsesykepleier 1.-7.trinn)

Hjertelig velkommen!

Hilsen St. Sunniva skole

Arkiv