Siste skoledag

Kjære elever, foreldre og foresatte ved St. Sunniva skole!

Siste skoledag før sommerferien er fredag 22. juni, og elevene slutter kl. 13.00.

Program for fredagen 22. juni:

  • 08.30. Klassene starter til vanlig tid.
  • 09.00. Messe for 1.- 5. trinn i St. Olav.
  • 11.00. Messe for 6. – 9. trinn i St. Olav.
  • 13.00. Elevene slutter.
  • SFO tar imot barna fra kl. 13.00.

SFO har heldagsåpent fram t.o.m. fredag 29. juni. I juli måned holdes SFO stengt.

Første skoledag skoleåret 2018/2019 er mandag 20. august.

2.-10. trinn begynner kl. 08.30

1. trinn møter i store skolegård kl. 09.00.

På vegne av personalet takker jeg for det gode samarbeidet gjennom hele skoleåret og ønsker dere alle en riktig god sommer.

Vennlig hilsen
Helene Hatle
rektor

Arkiv