Siste skoledag

Kjære elever, foreldre og foresatte ved St. Sunniva skole!

Siste skoledag før sommerferien er fredag 21. juni, og elevene slutter kl. 13.00.

Program for fredagen 21. juni:

  • 08.30. Klassene starter til vanlig tid.
  • 09.00. Messe for 1.- 5. trinn i St. Olav.
  • 11.00. Messe for 6. – 9. trinn i St. Olav.
  • 13.00. Elevene slutter.
  • SFO tar imot barna fra kl. 13.00.

SFO har heldagsåpent fram t.o.m. fredag 28. juni. I juli måned holdes SFO stengt.

Første skoledag skoleåret 2019/2020 er torsdag 15. august.

2.-10. trinn begynner kl. 08.30

1. trinn møter i store skolegård kl. 09.00.

Arkiv