Informasjonsmøte for høstens 8. trinnsforeldre

Onsdag 8. mai 2019
Kl. 17.00 – kl. 19.00 i skolens Allrom

Til stede på møtet blir: Rådgiver, sosiallærer, inspektør og rektor.

Vi vil informere om:

  • Sunniva skole- organisering og innhold.
  • Overgang barneskole/ungdomsskole.
  • Sos.pedseksjonen.
  • fremmedspråk.
  • Utdanningsvalg – UTV.

Vi avslutter med en omvisning på skolen.

Velkommen!

Arkiv