Skolerute

Måned Dager Ferier og feriedager 
August 9 Skolestart mandag 21. aug. 2017
September 19
Oktober 17 Høstferie f.o.m 28.09.2017 t.o.m. 06.10.2017 (uke 40)
November 22
Desember 15 Juleferie f.o.m 22. des. 2017 t.o.m. 01.01.2018
Januar 22 Første skoledag 02.01.2018.
Februar 15 Vinterferie f.o.m. 19.02.2018 t.o.m. 23.02.2018 (uke 8)
Mars 17 Påskeferie: f.o.m. 26.03.2018 (uke 13)
April 20 Påskeferie: t.o.m. 02.04.2018 (uke 14 )
Mai 18 Fri/helgedag: 01.05, 10.05, 11.05, 17.05 og 21.05
Juni 16 Siste skoledag: fredag 22. juni 2018
Sum 190 skoledager 

Fri/Helligdager i april: Palmesøndag 25. mars, Skjærtorsdag 29. mars, Langfredag 30. mars, 1. påskedag 1. april og 2. påskedag 2. april.

Fri/Helligdager i mai: Offentlig høytidsdag 1. mai, Kr. Himmelfartsdag 10. mai, fri 11. mai, Grunnlovsdag 17. mai, 1. pinsedag 20. mai og 2. pinsedag 21. mai.