Skolerute

Skolerute 2017 – 2018

Måned Dager Ferier og feriedager 
August 9 Skolestart mandag 21. aug. 2017
September 19
Oktober 17 Høstferie f.o.m 28.09.2017 t.o.m. 06.10.2017 (uke 40)
November 22
Desember 15 Juleferie f.o.m 20.12.2018 t.o.m. 02.01.2019
Januar 22 Første skoledag 02.01.2018.
Februar 15 Vinterferie f.o.m. 19.02.2018 t.o.m. 23.02.2018 (uke 8)
Mars 17 Påskeferie: f.o.m. 26.03.2018 (uke 13)
April 20 Påskeferie: t.o.m. 02.04.2018 (uke 14 )
Mai 18 Fri/helgedag: 01.05, 10.05, 11.05, 17.05 og 21.05
Juni 16 Siste skoledag: fredag 22. juni 2018
Sum 190 skoledager 

Fri/Helligdager i april: Palmesøndag 25. mars, Skjærtorsdag 29. mars, Langfredag 30. mars, 1. påskedag 1. april og 2. påskedag 2. april.

Fri/Helligdager i mai: Offentlig høytidsdag 1. mai, Kr. Himmelfartsdag 10. mai, fri 11. mai, Grunnlovsdag 17. mai, 1. pinsedag 20. mai og 2. pinsedag 21. mai.

Skolerute 2018 – 2019

Måned Dager Ferier og feriedager 
August 10 Skolestart mandag 20. aug. 2018
September 20
Oktober 18 Høstferie f.o.m 01.10.2018 t.o.m. 05.10.2018 (uke 40)
November 22
Desember 14 Juleferie f.o.m 21.12.2018 t.o.m. 02.01.2019
Januar 21 Første skoledag etter juleferien 03.01.2019
Februar 15 Vinterferie f.o.m. 18.02.2019 t.o.m. 22.02.2019 (uke 8)
Mars 21
April 16 Påskeferie f.o.m. 15.04.19 t.o.m. 22.04.19 (uke 16 )
Mai 19 Fri/helgedag: 01.05, 17.05, 30.05 og 31.05
Juni 14 Fri/helgedag: 10.06
Siste skoledag: fredag 21. juni 2019
Sum 190 skoledager 

Fri/Helligdager i april: Palmesøndag 14. april, Skjærtorsdag 18. april, Langfredag 19. april, 1. påskedag 21. april og 2. påskedag 22. april.

Fri/Helligdager i mai: Offentlig høytidsdag 1. mai, Grunnlovsdag 17. mai, Kr. Himmelfartsdag 30. mai, fri 31. mai inneklemt fridag.

Fri/Helligdager i juni: 1. pinsedag 9. juni og 2. pinsedag 10. juni.