Trafikklysmodellen gjeninnført – grønt nivå på St. Sunniva skole

Grønt tiltaksnivå på St. Sunniva skole fra 9. desember. 

Nasjonale myndigheter har bestemt at skoler og barnehager i hele landet skal ta i bruk trafikklysmodellen for å regulere smitteverntiltakene. Tiltaksnivået skal være på minst grønt nivå.

Det er nå grønt tiltaksnivå i skolene i Oslo, det vil si tilnærmet normal drift.

Grønt nivå betyr:

  1. Ingen syke skal møte på skolen.
  2. God hygiene og normalt renhold.
  3. Kontaktreduserende tiltak:

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag.

Det er ikke noen antallsbegrensninger når ansatte og elever samles i skolefaglig aktivitet. Det betyr at klassene kan være på tvers av klasser og trinn.

Alle elever på 5.-10. trinn får utdelt hurtigtester som de kan ta hjemme to dager i uken.

Det er de lokale helsemyndigheter i kommunene som har ansvaret for å heve til gult eller rødt nivå for barnehager og skoler. Oslo kommune følger situasjonen tett og vil løpende vurdere behovet for endring i tiltaksnivå.

Arkiv