Siste skoledag før juleferien

Program tirsdag 21. desember 2021

Kl. 08.30. Alle møter til vanlig tid.

Kl. 08.45. Messe småskoletrinnet. Dagen avsluttes kl. 13.00.
Kl. 10.15. Messe mellomtrinnet.    Dagen avsluttes kl. 13.00.
Kl. 12.00. Messe ungdomstrinnet. Dagen avsluttes kl. 13.00.

SFO holder åpent fra kl. 13.00 – kl. 17.00.

 

Etter jul starter skolen for elevene tirsdag 4. januar 2022 til vanlig tid kl. 08.30.

På vegne av alle ansatte ved St. Sunniva skole vil jeg takke for godt samarbeid denne høsten.

Vi ønsker dere alle en velsignet julehøytid og et riktig godt nytt år.  

Hjertelig hilsen alle oss på St. Sunniva skole

Arkiv