Korona: Tiltaksnivået i barnehager og skoler skal igjen bestemmes lokalt

Regjerningen opphever det forskriftsfestede nasjonale gule og røde tiltaksnivået som ble innført før jul. Trafikklysmodellen beholdes, og barnehager og skoler skal fortsatt drive smittevernfaglig forsvarlig, noe som betyr minimum grønt nivå.

Kommunene må nå gjøre egne vurderinger av situasjonen lokalt, og beslutte tiltaksnivå.

Regjeringen har likevel noen anbefalinger: grønt nivå for videregående skoler og voksenopplæringen, og gult nivå for barnehager og grunnskoler hvis den lokale situasjonen tilsier det.

Endringene trer i kraft fra midnatt natt til 15. januar. Det betyr at første mulige dag med endret tiltaksnivå er mandag 17. januar.

Les mer på udir.no

Arkiv