Korona: Tilbake til en mer normal hverdag i barnehager og skoler

Regjeringen opphever påbudet om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19 forskriften. Det betyr at barn, elever og ansatte kan gå tilbake til en mer normal barnehage- og skolehverdag.

Trafikklysmodellen videreføres som en beredskapsveileder, og skal bare brukes lokalt hvis kommunen mener smittesituasjonen krever det.

Les mer på udir.no

Arkiv