Informasjonsmøte for høstens 1. trinnsforeldre

Tirsdag 7. mai 2019
Kl. 17.00 – kl. 19.00 i skolens Allrom

Til stede på møtet blir: Helsesøster, sosiallærer, logoped, SFO-leder og rektor.

Vi vil informere om:

 • St. Sunniva skole.
 • Tidlig innsats.
 • Lese- og skriveopplæring.
 • Særskilt språkopplæring.
 • Skolens sos.pedseksjon.
 • Skolehelsetjenesten.
 • Skolefritidsordningen – SFO.
 • 1. trinn. Organisering. Skoledagen. Klassesammensetning. Kontaktlærere.
 • Førskoledagen torsdag 6. juni kl. 09.00 – kl. 12.00.

Vi avslutter med en omvisning på skolen.
Velkommen!

Les mer

Informasjonsmøte for høstens 8. trinnsforeldre

Onsdag 8. mai 2019
Kl. 17.00 – kl. 19.00 i skolens Allrom

Til stede på møtet blir: Rådgiver, sosiallærer, inspektør og rektor.

Vi vil informere om:

 • Sunniva skole- organisering og innhold.
 • Overgang barneskole/ungdomsskole.
 • Sos.pedseksjonen.
 • fremmedspråk.
 • Utdanningsvalg – UTV.

Vi avslutter med en omvisning på skolen.

Velkommen!

Les mer

Aksjon mot hodelus på skolen vår

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å delta på nasjonale halvårlige aksjoner mot hodelus som arrangeres årlig i uke 10 og 35. Vår skole skal delta i uke 10, helgen 9. og 10. mars. Vi håper alle elever på vår skole støtter opp om aksjonen slik at vi i fellesskap kan redusere luseplagen […]

Les mer