Informasjonsmøte for høstens 1. trinnsforeldre

Tirsdag 7. mai 2019
Kl. 17.00 – kl. 19.00 i skolens Allrom

Til stede på møtet blir: Helsesøster, sosiallærer, logoped, SFO-leder og rektor.

Vi vil informere om:

  • St. Sunniva skole.
  • Tidlig innsats.
  • Lese- og skriveopplæring.
  • Særskilt språkopplæring.
  • Skolens sos.pedseksjon.
  • Skolehelsetjenesten.
  • Skolefritidsordningen – SFO.
  • 1. trinn. Organisering. Skoledagen. Klassesammensetning. Kontaktlærere.
  • Førskoledagen torsdag 6. juni kl. 09.00 – kl. 12.00.

Vi avslutter med en omvisning på skolen.
Velkommen!

Arkiv