Velkommen til nytt skoleår

Kjære elever og foreldre!

Velkommen til nytt skoleår på St. Sunniva skole!

Vi gleder oss til å se dere igjen og håper dere alle har hatt en fin sommerferie. Her på St. Sunniva er SFO i gang, og første skoledag nærmer seg.

Etter nasjonale myndigheters anbefalinger og retningslinjer, ser vi at skoleåret 2020/2021 vil bli noe annerledes. Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak skoler skal følge. Det er smittevernmyndighetene som avgjør hvilket nivå (grønt, gult, rødt) tiltakene skal legges på ut fra smittesituasjonen.

St. Sunniva skole følger gjeldende nasjonale myndigheters anbefalinger og retningslinjer for smittevern, og fra høsten planlegger vi for gult smittenivå.

Vi legger opp til en organisering der elevene skal være i sine vanlige klasser og følge vanlig timeplan. Samtidig skal skolen sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern. Det betyr at det fortsatt vil være tilpasninger med hensyn til smittevern. Tilpasningene gjelder både for elevene, foreldrene og de ansatte. Det er svært viktig at alle følger de tre grunnreglene: Ingen syke skal møte på skolen, holde avstand og god håndhygiene.

For å begrense smitte vil St. Sunniva skole sørge for:

  • Kontaktreduserende tiltak (unngå håndhilsning, klemming, trengsel og store samlinger).
  • God hygiene og forsterket renhold.
  • Rutiner for oppmøte- og hentetider i gul og rød situasjon.
  • Ulike tider for oppstart og friminutt for å begrense antall elever som er ute samtidig.
  • Egne områder i skolegården for ulike klasser i friminuttene.
  • Aktiviteter ute.
  • Unngå kollektivtransport ved turer ut av skolen.
  • Ungdomstrinnet skal ikke forlate skolens område i friminuttene/storefri.

For å begrense smitte ber vi dere sørge for at eleven har med egen mat og drikke hver dag, samt eget pennal med nødvendig utstyr.

Dere vil få mer detaljert informasjon om timeplaner og om hvordan skoledagen vil se ut for elevene av kontaktlærer første skoledag.

Første skoledag er mandag 17. august, og elevene møter opp til forskjellige tidspunkter i store skolegård. Vanligvis pleier foreldrene å være velkomne til å være med inn i skolebygget, men på grunn av Covid-19 er alt annerledes. Det vil dessverre ikke være anledning til at dere foreldre blir med inn i skolebygget. Informasjon om første skoledag finner dere på skolens hjemmeside: www.stsunniva.no.

Vi vil holde dere oppdatert med informasjon på SMS og skolens hjemmeside: www.stsunniva.no.

Vi anmoder alle om å lese følgende informasjon om smittesituasjonen, gjeldende regelverk og smittevernveieledere:

Vi ser frem til et nytt skoleår og gleder oss til å møte alle elevene første skoledag.
Vennlig hilsen Helene Hatle, rektor

Arkiv